logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


Lokalizacja BiuraOd 18 października 2018 r. - obowiązuje 182 planów miejscowych = 59,7% powierzchni Krakowa
Od 18 października 2018 r. - 2 plany miejscowe oczekują na wejście w życie
a 55 planów miejscowych jest sporządzanychUchwała krajobrazowa - procedura sporządzania Lista alfabetyczna planów obowiązujących Lista alfabetyczna planów sporządzanych Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie
STUDIUM 2014 Aktywna mapa z planami obowiązującymi Aktywna mapa z planami sporządzanymi Aktywna mapa zbiorcza z planami
Sporządzane STUDIUM 2018 Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Przeglądarka opracowań kartograficznych

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterNewsletter na adres e-mail lub Kanał Kanał RSS  

Uchwała krajobrazowaPrace nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem Biura)

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 846/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2015 r.