Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK
  (nr ref. 9-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE -ADMINISTRATOR SIECI W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-07)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE DO REALIZACJI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA KRAKOWA I MJO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 5-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-30)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ ORAZ KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 4 ETATY
  (nr ref. 5-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-28)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK ( 3 ETATY)
  (nr ref. 8-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-27)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 5-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-25)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 3-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 4-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 6-0R-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 etat)
  (nr ref. 4-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 5 ET.
  (nr ref. 6-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 12. URZĘDNICZE W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 3-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM OŚRODKIEM NAUKOWO - AKADEMICKIM W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 2. STANOWISKO POMOCNICZE W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ (do 33 etatów)
  (nr ref. 4-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 5-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 4. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ (3 ETATY)
  (nr ref. 4-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 5. URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (2 ETATY).
  (nr ref. 4-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-10)
 6. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU (1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-10)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU TURYSTYCZNEGO W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 3-WT-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-09)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (10 ETATÓW)
  (nr ref. 12-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-09)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ (1 ETAT) W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 6-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-06)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 11-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-04)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 3-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI - WYDZIAŁU DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI I INNOWACJI UMK 1 ETAT
  (nr ref. 6-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 9-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-MR-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-31)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (2 ETATY)
  (nr ref. 4-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)
 17. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 7-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 8-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 4-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-03)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)
 3. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH (2 ETATY)
  (nr ref. 3-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-20)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-19)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI (1 ETAT) W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 7-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-19)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 4-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-19)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 2-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-19)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 4-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-12)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-12)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 6-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-12)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (2 etaty)
  (nr ref. 2-WT-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-09)
 12. URZĘDNICZEW REFERACIE DS. OBSŁUGI PODATNIKA (1-ETAT)
  (nr ref. 2-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-08)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 5-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-06)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. RODZINY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 7-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 4-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 16. ADMINISTRATOR SYSTEMÓW LINUX - STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 3-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONGRESÓW/KRAKOW CONVENTION BUREAU W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 1-WT-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. KULTURY W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU
  (nr ref. 2-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 21. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ
  (nr ref. 3-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-23)
 22. URZĘDNICZE W REFERACIE OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SA-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-23)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET
  (nr ref. 4-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-22)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAW JAZDY W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 1-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-15)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-11)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 4-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-10)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 6-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-08)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 5-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-08)
 29. ADMINISTRATOR SIECI - URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI umk 1 ET
  (nr ref. 6-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 1 ET.
  (nr ref. 5-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE / GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INTERPRETACJI I STOSOWANIA PRZEPISÓW O PODATKU VAT W BIURZE DS. PODATKU VAT UMK
  (nr ref. 1-BV-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 33. ADMINISTRATOR BAZ DANYCH- URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 4-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (2 etaty)
  (nr ref. 2-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-02)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 3-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-02)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 39. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 42. URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM OŚRODKIEM NAUKOWO-AKADEMICKIM W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI umk 1 ET.
  (nr ref. 3-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 43. URZĘDNICZE W ODDZIALE - CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI - WYDZIAŁU DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 3-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 1-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 2-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 47. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)
 48. URZĘDNICZE W ODDZIALE - CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJGOSPODARKI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)
 49. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-24)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO - FINANSOWYM W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 3-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-21)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZDROWIA W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 2-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-18)
 53. ADMINISTRATOR LINUX - STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ 1 ET.
  (nr ref. 4-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ (3 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 1-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 3 ETATY
  (nr ref. 3-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-15)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCHW WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (2 ETATY)
  (nr ref. 2-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-13)
 59. URZĘDNICZE DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
  (nr ref. 2-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 60. URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
  (nr ref. 3-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 61. URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 1-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-10)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 1-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-10)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCEN ŚRODOWISKOWYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 65. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH I LEGISLACYJNYCH W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BD-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 67. STANOWISKO KIEROWNIKA W REFERACIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 2-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 68. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 69. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 70. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA,LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)