Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Nabory ogłoszone a nie zakończone przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia rozstrzygane będą według zasad określonych w zarządzeniu Nr 1333/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONGRESÓW/KRAKOW CONVENTION BUREAU W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 1-WT-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 3. URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. KULTURY W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU
  (nr ref. 2-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 4-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 5. ADMINISTRATOR SYSTEMÓW LINUX - STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 3-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-05)
 7. URZĘDNICZE W REFERACIE OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SA-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-23)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ-WYDZIAŁ FINANSOWY(1 ETAT)
  (nr ref. 3-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-23)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET
  (nr ref. 4-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-22)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAW JAZDY W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 1-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-15)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-11)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 4-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-10)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 6-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-08)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 5-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-08)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE / GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INTERPRETACJI I STOSOWANIA PRZEPISÓW O PODATKU VAT W BIURZE DS. PODATKU VAT UMK
  (nr ref. 1-BV-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 9. ADMINISTRATOR SIECI - URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI umk 1 ET
  (nr ref. 6-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 3-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-02)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (2 etaty)
  (nr ref. 2-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-02)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 1-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 2-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 15. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 1 ET.
  (nr ref. 5-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 4-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 3. ADMINISTRATOR BAZ DANYCH- URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-04-07)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 5. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 7. URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM OŚRODKIEM NAUKOWO-AKADEMICKIM W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI umk 1 ET.
  (nr ref. 3-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 8. URZĘDNICZE W ODDZIALE - CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI - WYDZIAŁU DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-31)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 3-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-28)
 10. URZĘDNICZE W ODDZIALE - CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJGOSPODARKI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)
 11. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-25)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-24)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO - FINANSOWYM W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 3-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-21)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZDROWIA W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 2-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-18)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ (3 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 1-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 18. ADMINISTRATOR LINUX - STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ 1 ET.
  (nr ref. 4-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 3 ETATY
  (nr ref. 3-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-15)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCHW WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (2 ETATY)
  (nr ref. 2-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-13)
 21. URZĘDNICZE DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
  (nr ref. 2-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 22. URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
  (nr ref. 3-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 23. URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-11)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 1-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-10)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 1-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-10)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCEN ŚRODOWISKOWYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH I LEGISLACYJNYCH W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BD-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 2-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-04)
 30. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI 1 ET.
  (nr ref. 3-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-03)
 31. STANOWISKO KIEROWNIKA W REFERACIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 2-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-26)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU NAD SPZOZ W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK
  (nr ref. 2-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU 1 - ETAT
  (nr ref. 4-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 2 ETATY
  (nr ref. 1-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW -WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 3 ET.
  (nr ref. 4-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA,LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 42. URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-22)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-19)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 47. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
  (nr ref. 2-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 49. URZĘDNICZE DS. NADZORU NAD REALIZACJĄ UCHWAŁ RADY MIASTA KRAKOWA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 3-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIEAKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-15)
 51. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-12)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-11)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 2 ET.
  (nr ref. 3-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-11)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 1-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 1-PR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 59. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 1-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 61. STANOWSKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA,1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA, 1 ETAT
  (nr ref. 1-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFROMATYKI 1 et.
  (nr ref. 1-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 65. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (7 ETATÓW)
  (nr ref. 2-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 66. URZĘDNICZE DS.PŁAC(2-ETATY)
  (nr ref. 1-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 67. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 68. Podinspektor/Inspektor (w rozumieniu obowiązującej w Urzędzie Miasta Krakowa metodyki zarządzania projektami – Kierownik Projektu)
  (nr ref. 1-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-14)
 69. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-13)
 70. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 13-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 71. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 15-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 72. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 14-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 73. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)