Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHITEKTA SYSTEMU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-19)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 3-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-12)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. FINANSÓW I KONTROLINGU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-12)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 2-OU-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 1-EK-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-14)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR - SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-10)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR - BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-10)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 ET.
  (nr ref. 2-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 5. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 1-OU-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-SI-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 8. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM (2 ETATY)
  (nr ref. 2-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-08)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (1 ETAT)
  (nr ref. 1-KZ-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-18)