Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWO-ROZLICZENIOWYM PODATKU VAT W BIURZE DS. PODATKU VAT UMK(1-ETAT)
  (nr ref. 3-BV-2020, składanie ofert do dnia 2020-10-18)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REF. CENTRALNYCH ROZ. PODATKU VAT ORAZ STANOWISKA DS. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH DOT. ROZLICZEŃ VAT I RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH W BIURZE DS. PODATKU VAT
  (nr ref. 4-BV-2020, składanie ofert do dnia 2020-10-18)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI W WYDZIALE FINANSOWYM (1 ETAT)
  (nr ref. 4-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-10-07)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SKARG I WNIOSKÓW W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (1 ETAT)
  (nr ref. 2-WK-2020, składanie ofert do dnia 2020-09-27)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
  (nr ref. 1-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-09-17)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE KOMUNALIZACJI W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-GD-2020, składanie ofert do dnia 2020-09-07)
 2. STANOWISKA URZĘDNICZE W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI (2 ETATY)
  (nr ref. 2-GD-2020, składanie ofert do dnia 2020-09-07)
 3. URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWO-ROZLICZENIOWYM PODATKU VAT W BIURZE DS. PODATKU VAT UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BV-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-25)
 4. URZĘDNICZE W REF. CENTRALNYCH ROZLICZEŃ PODATKU VAT ORAZ STANOWISKA DS. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH DOT. ROZLICZEŃ VAT I RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH W BIURZE DS. PODATKU VAT (4 ETATY)
  (nr ref. 2-BV-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-25)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-OC-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-09)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-EM-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-02)
 7. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK(1-ETAT)
  (nr ref. 3-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-02)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 4-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-08-02)
 9. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 6-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-29)
 10. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-27)
 11. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 5-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-26)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHITEKTA SYSTEMU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-19)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. FINANSÓW I KONTROLINGU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-12)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 3-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-12)
 15. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 2-OU-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 1-EK-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-14)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR - BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-10)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR - SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-06-10)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)