Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POMOCY MIESZKANIOWEJ W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 15-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-28)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-27)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1etat)
  (nr ref. 11-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-24)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-23)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI PODATNIKA W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 5-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 10-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 12-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-20)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 21-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-17)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 5-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-14)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 3-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 6-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 14-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-08)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 13-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-07)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-06)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 11-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-06)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 20-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-29)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 19-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-24)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KOORDYNACYJNO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE GEODEZJI (1 ETAT).
  (nr ref. 4-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-22)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-22)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-18)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (2 ETATY)
  (nr ref. 9-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 6-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 18-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-09)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT )
  (nr ref. 5-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-04)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 5-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 5-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 8-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 5-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-30)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BD-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-25)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKLANICTWA 1 ET.
  (nr ref. 6-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-25)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 12-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-22)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-21)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 8-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-19)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 10-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-19)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI SESJI I KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BR-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 15-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 26. STANOWISKO URZEDNICZE W CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-13)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)
  (nr ref. 1-SC-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-12)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X (1 etat) W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 7-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-11)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI UMK (1 etat)
  (nr ref. 1-SP-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-01)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWNIEN PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 8-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 16-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-29)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 17-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-28)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-22)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SKARG I WNIOSKÓW W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE DO REALIZACJI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA KRAKOWA I MJO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 5-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 6-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 38. STANOWISKO URZĘNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET
  (nr ref. 7-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (4 ETATY)
  (nr ref. 3-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 9-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-MR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 7-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-16)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-16)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 14-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 5-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ (1ETAT)
  (nr ref. 5-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 47. URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 9-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK
  (nr ref. 9-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 49. URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 50. URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 8-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 13-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-07)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE -ADMINISTRATOR SIECI W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-07)
 53. URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 10-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-02)
 54. URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1etat)
  (nr ref. 11-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-02)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)