Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 6-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-06)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 11-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-06)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 20-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-29)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 19-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-24)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-22)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KOORDYNACYJNO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE GEODEZJI (1 ETAT).
  (nr ref. 4-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-22)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-18)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 6-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (2 ETATY)
  (nr ref. 9-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 18-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-09)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT )
  (nr ref. 5-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-04)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 5-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 5-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-15)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 8-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-01)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 5-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-30)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BD-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-25)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKLANICTWA 1 ET.
  (nr ref. 6-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-25)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 12-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-22)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-21)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 10-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-19)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 8-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-19)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI SESJI I KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BR-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 15-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-18)
 13. STANOWISKO URZEDNICZE W CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-13)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)
  (nr ref. 1-SC-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-12)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X (1 etat) W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 7-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-11)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI UMK (1 etat)
  (nr ref. 1-SP-2019, składanie ofert do dnia 2019-08-01)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWNIEN PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 8-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 16-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-29)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 17-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-28)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-22)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE DO REALIZACJI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA KRAKOWA I MJO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 5-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 22. STANOWISKO URZĘNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET
  (nr ref. 7-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SKARG I WNIOSKÓW W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 6-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-21)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (4 ETATY)
  (nr ref. 3-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 9-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-MR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-18)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-16)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 7-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-16)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 5-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ (1ETAT)
  (nr ref. 5-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 14-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-14)
 34. URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 35. URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 8-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 36. URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 9-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK
  (nr ref. 9-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE -ADMINISTRATOR SIECI W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-07)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 13-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-07)
 40. URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 10-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-02)
 41. URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1etat)
  (nr ref. 11-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-07-02)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ ORAZ KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 4 ETATY
  (nr ref. 5-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-28)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK ( 3 ETATY)
  (nr ref. 8-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-27)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 5-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-25)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 6-0R-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 3-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 4-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-24)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 5 ET.
  (nr ref. 6-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 etat)
  (nr ref. 4-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 50. URZĘDNICZE W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 3-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-23)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM OŚRODKIEM NAUKOWO - AKADEMICKIM W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-20)
 54. STANOWISKO POMOCNICZE W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ (do 33 etatów)
  (nr ref. 4-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 5-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 57. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ (3 ETATY)
  (nr ref. 4-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-16)
 58. URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (2 ETATY).
  (nr ref. 4-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-10)
 59. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU (1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-10)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU TURYSTYCZNEGO W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 3-WT-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-09)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (10 ETATÓW)
  (nr ref. 12-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-09)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ (1 ETAT) W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 6-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-06)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 11-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-04)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 3-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 65. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI - WYDZIAŁU DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI I INNOWACJI UMK 1 ETAT
  (nr ref. 6-PI-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 67. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 9-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-06-02)
 68. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-MR-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-31)
 69. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (2 ETATY)
  (nr ref. 4-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)
 70. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 7-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)
 71. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 8-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-05-26)

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2005-10-22
Data publikacji:
2005-10-22
Data aktualizacji:
2019-05-07