2017 rok

__________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
16 stycznia; 6 lutego, 20 lutego; 6 marca, 20 marca; 3 kwietnia; 12 kwietnia (środa - w przerwie sesji); 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 19 czerwca; 26 czerwca; 5 lipca (środa - w przerwie sesji), 30 sierpnia (w przerwie sesji); 4 września, 18 września; 2 października; 16 października, 30 października; 13 listopada, 27 listopada; 11 grudnia 2017 r.

 

_______________________________________

Komisja Rewizyjna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia - godz. 15.30; 24 kwietnia; 15 maja, 29 maja; 12 czerwca, 26 czerwca - godz. 15.30;

3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada, 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

______________________________________

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia (sala Dietla); 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca;
4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK 

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia; 24 kwietnia; 15 maja - posiedzenie wyjazdowe godz. 14.00 w siedzibie MPEC, al. Jana Pawła II 188; 29 maja; 12 czerwca - posiedzenie wyjazdowe godz. 12.30 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego - Balice sp. zo.o, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 26 czerwca - posiedzenie wyjazdowe na terenie MPWiK; ul. Senatorska 1; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września - posiedzenie wyjazdowe godz. 14.00 na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ul. Nowohucka 1, 25 września; 9 października, 23 października - godz. 13.30 - pierwsza część posiedzenia, wizja lokalna na terenie Bronowic (planowana budowa parkingu P&R_; druga część posiedzenia ok. godz. 14.30; 6 listopada, 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

______________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala Portretowa UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego; 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia; 24 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca; 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września; 25 września; 9 października; 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Edukacji

wtorki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja - posiedzenie odwołane; 07 czerwca - o godz. 14:00, w siedzibie Krakowskiego Ośrodka Terapii przy ul. Helclów 23a; 13 czerwca - posiedzenie przeniesiono na 19 czerwca; 19 czerwca - godz. 12.00 Sale: i im. J. Lea oraz w Sali Kupieckiej UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4., 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września; 20 września godz. 13.00, 26 września - posiedzenie odwołane; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

 

______________________________________

 Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

czwartki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK
11 stycznia (środa godz. 9:00); 26 stycznia - posiedzenie odwołane; 15 lutego (środa, godz. 9:00), 23 lutego - nie odbędzie się; 15 marca (środa godz. 9:00), 30 marca; 12 kwietnia(środa godz. 9:00) - posiedzenie odwołane, 27 kwietnia; 18 maja - posiedzenie przeniesione na 17 maja o godz. 9.30 w Sali Kupieckiej UMK , 31 maja (środa, godz. 9:00); 14 czerwca (środa godz. 9:00) - posiedzenie odwołane, 28 czerwca (środa) godz. 9.00 sala Kupiecka (przed sesją RMK); 29 czerwca - odwołane; 5 lipca (środa, godz. 9:00); 30 sierpnia (środa, godz. 9:00); 13 września, 27 września (środa, godz. 9:30) - sala Dietla UMK ; 11 października(środa godz. 9:00), 25 października godz. 9.45 sala Kupiecka UMK (przed sesją RMK); 26 października; 8 listopada (środa, godz. 9:00) - odwołane, 22 listopada - godz. 9.30 sala Dietla – środa przed sesją RMK; 23 listopada - posiedzenie przeniesione na 22 listopada; 7 grudnia - posiedzenie przeniesione na 06 grunia 2017 r. przed sesją godz. 9.00 sala Dietla, 20 grudnia (środa, godz. 9:00) 2017 r.

_____________________________________

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

wtorki - godz. 14.00 - sala  Portretowa UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 29 marca godz. 9.40 Sala 303 UMK ; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja - posiedzenie odwołane; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września -  przeniesione na 04 października na godz. 10.00 - posiedzenie wyjazdowe do Centrum Szkła i Ceramiki ul.Lipowa 3; 10 października, 24 października; 7 listopada; 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 


 

Komisja Praworządności

poniedziałki - godz. 13.00 - sala  Dietla UMK 
11 stycznia - godz. 8.45; 23 stycznia -zostało przeniesione na 25 stycznia w przerwie obrad sesji RMK; 27 lutego; 13 marca - odwołana, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 15 maja, 29 maja; 12 czerwca -  posiedzenie odwołane, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października - posiedzenie odwołane; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia 2017 r.

 

 

______________________________________

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK
9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca; 26 czerwca - posiedzenie wyjazdowe do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25.; godz. 17.00; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września; 25 września; 9 października; 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia; 18 grudnia 2017 r.

 


 

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

czwartki - godz. 18.00 - sala 303 UMK
11 stycznia (środa godz. 9.30 Sala Dietla); 26 stycznia (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 16 lutego (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 16 marca (czwartek godz. 18.00 Sala 303) - odwołane, 29 marca (środa godz. 9.00 Sala 303); 13 kwietnia (czwartek godz. 18.00 Sala 303), 26 kwietnia (środa godz. 9.00 Sala 303); 17 maja (środa godz. 9.00 Sala 303), 31 maja (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 14 czerwca (środa godz. 9.30 Sala Dietla), 28 czerwca (środa godz. 9.00 Sala 303) posiedzenie odwołane;  5 lipca (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 30 sierpnia (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 13 września (środa godz. 9.00 Sala 303), 28 września (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 12 października  (czwartek godz. 18.00 Sala 303) - posiedzenie przeniesione na 11 października 2017 r. o godz. 9.30, w sali 303, 25 października (środa godz. 9.00 Sala 303); 9 listopada (czwartek godz. 18.00 Sala 303) - zmiana terminu posiedzenia na  8 listopada 2017 r. (środa),  o godz. 9.30, w Sali Kupieckiej UMK, 20 listopada (poniedziałek), o godz. 9.30, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie; 22 listopada (środa godz. 9.00 Sala 303) - posiedzenie przeniesione na 20 listopada; 7 grudnia (czwartek godz. 18.00 Sala 303) - posiedzenie przeniesione na dzień 6 grudnia 2017 r. (środa),  o godz. 9.15, w sali 303 Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4  - 2017 r.

 

 

______________________________________

Komisja Sportu i Klutury Fizycznej

wtorki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK
17 stycznia; 31 stycznia; 21 lutego; 7 marca, 21 marca; 4 kwietnia, 18 kwietnia; 9 maja, 23 maja; 6 czerwca; 20 czerwca; 5 lipca (godz. 9:00 sala Kupiecka); 30 sierpnia (godz. 9:00 sala Kupiecka); 5 września, 19 września; 3 października, 31 października; 14 listopada, 28 listopada; 12 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

czwartki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK 
12 stycznia; 26 stycznia; 16 lutego; 2 marca, 16 marca; 30 marca; 13 kwietnia, 27 kwietnia; 18 maja; 1 czerwca, 29 czerwca; 6 lipca, 31 sierpnia; 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia 2017 r.

_______________________________________

Komisja Promocji i Turystyki

czwartki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK 
12 stycznia; 26 stycznia; 16 lutego; 23 lutego; 16 marca, 30 marca; 13 kwietnia; 27 kwietnia; 18 maja; 1 czerwca; 29 czerwca;
6 lipca; 31 sierpnia; 14 września; 28 września; 12 października 26 października, 9 listopada 23 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia 2017 r.

 

_______________________________________

Komisja Dialogu Obywatelskiego

wtorki - godz. 17.00 - Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.