GEODEZJA I MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  ZMIAN W PGIK - TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4_0

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UWIERZYTELNIANIA - TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4_0

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA WNIOSKÓW I OPERATÓW TECHNICZNYCH

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODBIORU DOKUMENTÓW

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALATWIANYCH SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI URZĘDU MIASTA KRAKOWA (W związku z zamknięciem wszystkich placówek Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta)

 

 

GEODECI

 Druki, informacje| Gospodarka Nieruchomościami  | Centrum Obsługi Geodety | Narzędzia do transformacji danych| Plany miejscowe |

 

 

 

ZESPÓŁ UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Stan realizacji projektu |Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, procedura GD-28| Informacje

 

 

 

MAPA ZASADNICZA, EWIDENCYJNA, WYPIS I WYRYS, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Druki, pliki do pobrania |Procedura udostępniania|

 

 

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W KRAKOWIE

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) - system do wspomagania zarządzania przestrzenią i infrastrukturą miejską, ułatwiający planowanie działań oraz podejmowanie decyzji. MSIP integruje, gromadzi, dystrybuuje i prezentuje dane przestrzenne w wewnętrznym systemie informatycznym, zaspokajając rosnące potrzeby dostępu do informacji w codziennej pracy UMK i MJO. Dla mieszkańców Krakowa oraz całej społeczności Internetowej możliwy jest całodobowy dostęp do informacji przestrzennej zgromadzonej w systemie z pośrednictwem dedykowanych portali mapowych.  czytaj więcej...

 

 

PORTAL MSIP Obserwatorium - portal informacyjny dotyczący Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z aplikacją mapową działającą w technologi JavaScript, działa również na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) w przeglądarkach internetowych. Portal prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. Dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim. W ramach Portalu wydzielonę są oddzielne kompozycje mapowe i aplikacje (ankiety) pozwalające zgłosić mieszkańcom uwagi do nasadzeń zieleni nałożonych decyzja administracyjną. Portal prezentuje aktualne dane graficzne z bazy powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje i przeznaczenia terenów w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dane środowiskowe, informacje o stacjach telefonii komórkowej, hałasie, mapy historyczne i wiele innych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

 

PORTAL MIIP  - Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej , Portal Województwa Małopolskiego.

W portalu prezentowane są dane dotyczące Miasta Krakowa w kompozycjach: Mapa Geodezyjna UMK, Struktura Własności Gruntów, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Mapa Akustyczna.

 

KATALOG METADANYCH DLA ZBIORÓW ORAZ USŁUG PZGiK i MSIP - Katalog metadanych dla zbiorów i usług prowadzonych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej z hurtowni danych HD MSIP.

 

Publiczne usługi danych przestrzennych (WMS) dla rejestrów PZGiK w Krakowie:

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WMSServer

 

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOT500):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT/MapServer/WMSServer

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT_PKT/MapServer/WMSServer

 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT):

Sieć gazowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZG_wms/MapServer/WMSServer

Sieć cieplna.: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZC_wms/MapServer/WMSServer

Sieć elektroenergetyczna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZE_wms/MapServer/WMSServer

Sieć inna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZI_wms/MapServer/WMSServer

Sieć specjalna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZS_wms/MapServer/WMSServer

Sieć kanalizacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZK_wms/MapServer/WMSServer

Sieć telekomunikacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZT_wms/MapServer/WMSServer

Sieć wodociągowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZW_wms/MapServer/WMSServer

 

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów - punkty adresowe dla Krakowa (EMUiA)

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/Adresy/MapServer/WMSServer

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów – osie ulic Krakowa (EMUiA):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osie_ulic_WMS/MapServer/WMSServer

 

Baza danych osnów geodezyjnych dla Krakowa (BDSOG)

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osnowa/MapServer/WMSServer

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – informacje o planach i przeznaczeniach terenu

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BP_MPZP/MapServer/WMSServer

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-03 15:58:40
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:56:32
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:55:30
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:51:26
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:50:43
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:49:51
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:48:40
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:46:18
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:45:30
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja
2020-07-03 15:20:03
IRENEUSZ TYLIBA
 Edycja