Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obsługa Geodetów kanał rss

Metka i dziennik zmian2012-11-13 wartości atrybutów punktów granicznych

Lista wartości atrybutów punktów wymaganych w wykazach współrzędnych punktów granicznych