KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA POPRAWIONYCH DOKUMENTÓW OPERATU TECHNICZNEGO (W związku z zamknięciem wszystkich placówek Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta)

 

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCY UPROSZCZENIA PROCEDURY SKŁADANIA DOKUMENTACJI DO WYDANIA DECYZJI PODZIAŁOWYCH NA CZAS OGŁOSZONEJ EPIDEMII (W związku z zamknięciem placówek Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi kilenta) 

 

Procedura zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej

Nowe Zgłoszenie pracy geodezyjnej [plik pdf] ← Zał. nr 1 do zgłoszenia pracy geodezyjnej [plik pdf] ← Zał. nr 2 do zgłoszenia pracy geodezyjnej [plik pdf] ← Zał. nr 3 do zgłoszenia pracy geodezyjnej [plik pdf]

Nowe Zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz z załącznikami do MODYFIKACJI

Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych do MODYFIKACJIZawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych [plik pdf]

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów do MODYFIKACJIWniosek o uwierzytelnienie dokumentów [plik pdf]

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

Protokół graniczny

Protokół wyznaczenia punktów granicznych

Protokół wznowienia znaków granicznych

Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Ugoda

Wezwanie rozgraniczenie

Wykaz synchronizacyjny wzór

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych

Zawiadomienie z przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych BIP oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych–wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej

Przykłady opisów na mapach różne asortymenty ver. v7 [dgn]

Przykłady opisów na mapach różne asortymenty ver. v8 [dgn]

Biblioteki styli linii i znaków <pliki z rozszerzeniem *.cel ; *.rsc>[zip]

Rodzaje pieczęci stosowane w GODGiK

Procedura przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych

Procedura uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych

Pisma dotyczące problematyki regulacji działek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym: pytanie skierowane do GUGiK i odpowiedź z GUGiK.

KOMUNIKAT Dyrektora Wydziału Geodezji z dn.12.07.2014, w sprawie nowych zasad udostępniania i opłat za materiały powiatowego zasobu gik

KOMUNIKAT Dyrektora Wydziału Geodezji z dn.12.07.2014, w sprawie udostępniania danych EGiB zawierających dane podmiotowe oraz wypisów z Operatu Ewidencyjnego

Prezentacja dotycząca Quasi-geoidy_EVRF i wprowadzenia układu PL-EVRF-2007-NH

Prezentacja dotycząca prac geodezyjnych z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających

Prezentacja dotycząca cyfryzacja materiałów katastralnych