Przeliczenie rzędnych wysokościowych

 

do

Amsterdam

do

Kronsztadu60

Do

Kronsztadu86

do

PL-EVRF2007-NH

Amsterdam

 

-0.11

-0.15

+0.03

Kronsztad60

+0.11

 

-0.04

+0.14

Kronsztad 86

+0.15

0.04

 

+0.18

 PL-EVRF2007-NH

-0.03

-0.14

-0.18

 

 

 

 

Przeliczenie punktów wysokości naturalnej powierzchni terenu

 

do

Amsterdam

do

Kronsztadu60

Do

Kronsztadu86

do

PL-EVRF2007-NH

Amsterdam

 

- 0.1

-0.1

0.0 bez zmian

Kronsztad60

0.1

 

0.0 bez zmian

0.1

Kronsztad 86

0.1

0.0 bez zmian

 

0.2

 PL-EVRF2007-NH

0.0 bez zmian

- 0.1

-0.2