Przykładowe wnioski dotyczące podziału nieruchomości