Rodzaj wniosku Wnioski do pobrania Wnioski do pobrania w formacie *.docx
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (dokumenty do celów prawnych), wypis uproszczony i wypisy z wykazów Formularz EGiB - załącznik nr 1 Formularz EGiB
Mapa ewidencyjna i zasadnicza

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P3 - załącznik nr 5

Formularz  P


Formularz P3

Zbiory bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P1 - załącznik nr 3

Formularz  P


Formularz P1

Rejestry, kartoteki, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P2 - załącznik nr 4

Formularz  P

 

Formularz P2

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P4 - załącznik nr 6

Formularz  P

Formularz P4

 Zbiory danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P5 - załącznik nr 7

Formularz  P

 

Formularz P5

 Szczegółowa osnowa geodezyjna

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P6 - załącznik nr 8

Formularz  P

 

Formularz P6

Zbiory danych z bazy obiektów topograficznych

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P7 - załącznik nr 9

Formularz  P


Formularz P7

Inne materiały (np. ortofotomapa)

Formularz  P - załącznik nr 2

 

Formularz P8 - załącznik nr 10

Formularz  P


Formularz P8

Dodatkowo: 
Zgłoszenie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków
Upoważnienie Druk upoważnienia Przykład wypełnienia druku upoważnienia