Rodzaj wniosku Wniosek do pobrania Przykład wypełnienia wniosku
Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków (dokumenty do celów prawnych) Formularz EGiB Przykład wypełnienia formularza EGiB
Mapa ewidencyjna i zasadnicza Formularz P i P3 Przykład wypełnienia formularza P
i P3
Zbiory bazy danych ewidencji gruntów i budynków (np. wniosek o nr KW) Formularz P i P1 Przykład wypełnienia formularza P
i P1
Rejestry, kartoteki, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków Formularz P i P2 Przykład wypełnienia formularza P
i P2
Rejestr cen i wartości nieruchomości Formularz P i P4 Przykład wypełnienia formularza P
i P4
Zbiory danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Formularz P i P5 Przykład wypełnienia formularza P
i P5
Zbiory danych z bazy obiektów topograficznych Formularz P i P7 Przykład wypełnienia formularza P
i P7
Inne materiały (np. ortofotomapa) Formularz P i P8 Przykład wypełnienia formularza P
i P8
Dodatkowo: 
Zgłoszenie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków
Upoważnienie Druk upoważnienia Przykład wypełnienia druku upoważnienia

 

                                                                                                    Do pobrania: biblioteki styli linii i znaków, pliki z rozszerzeniem *.cel; *.rsc