UDOSTĘPNIANIE MAP, WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 

Procedura udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych (GD-2)

Dodatkowo: 

 

Procedura przyjmowania zgłoszeń o zmianie w ewidencji gruntów i budynków (GD-20):