Dokument archiwalny

ks. Andrzej Augustyński CM

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży

Doradca Społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży

ul. Długa 42

31-146 Kraków

telefon: +48 12 632 11 88

fax: +48 12 425 07 55

e-mail: Andrzej.Augustynski@um.krakow.pl


Zadania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży określa Zarządzenie Nr 229/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Do zadań Społecznego Doradcy należy:

1. Pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności.

2. Wpływanie na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działanie doradcze.

3. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestnictwo w opracowywaniu planów strategicznych dla miasta.

4. Opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego rozwoju Miasta Krakowa.

5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen.

6. Reprezentowanie miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach z podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta Miasta Krakowa.

7. Pozyskiwanie wszelkich materiałów i informacji, do przekazywania których zobowiązani są kierujący komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Biogram

Polski przedsiębiorca społeczny, duchowny rzymskokatolicki, inicjator powstania i przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia SIEMACHA, które świadczy systemową pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, terapii i rozwoju fizycznego (obecnie 24 specjalistyczne placówki w skali całego kraju i ponad 2000 odbiorców pomocy dziennie). Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS, która promuje aktywne, zaangażowane i odpowiedzialne postawy wśród młodych osób. Członek międzynarodowej organizacji ASHOKA zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

 

Od stycznia 2011 roku Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2006-2010 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, a w latach 2003-2006 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. W latach 1999-2002 koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie. W latach 1997-2000 Radca Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Przewodniczący Komisji ds. Wychowania Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2001-2005 przewodniczący Komisji ds. Charytatywnych Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

 

Pomysłodawca, organizator i prelegent kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, debat i kampanii społecznych poświęconych młodzieży. Inicjator projektów społecznych o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjno-sportowym, w tym m.in.: „Vincentiana" - Przegląd Piosenki Religijnej (1983-1988); „Juliada" - impreza sportowa pod hasłem „Kraków Ufa Młodym" (regularnie od 1999 roku); „Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych" (10 edycji do 2009 roku), poradnik "Młody Kraków" (corocznie  od  2004  roku)  oraz  gazeta  młodzieżowa „Śmigło". Opublikował: „Czyja jest socjoterapia?" (Kraków 2004); „Między domem a ulicą - wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej" (Kraków 2005); „Coca kocha Colę" (Kraków 2010).

 

Laureat: Nagroda Tarnowskiej Fundacji Kultury „Uskrzydlony 2010" za szczególny wkład w rozwój regionu tarnowskiego (2010); Nagroda NSZZ Solidarność „Solidarni w sporcie" (2008); Odznaka „Honoris gratia" przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2008); Tytuł „Mistrz sportu - mistrz życia" (2006); Optimus Hominum (2005) - Nagroda  Roku w  kategorii „Pozainstytucjonalna działalność humanitarna"; Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera (2003) - wyróżnienie w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących »polski kształt dialogu«".

 

W  2009 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności społecznej i edukacyjnej.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-09 14:45:29
EWA WIZNEROWICZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-01-09 14:45:19
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2018-07-02 08:02:35
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2018-05-29 13:41:28
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2018-03-05 13:23:30
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2018-03-05 09:47:58
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2017-03-16 14:02:31
KAROLINA KADZIK
 Edycja
2017-03-16 08:13:46
KAROLINA KADZIK
 Edycja
2017-03-15 15:21:17
BOŻENA OPACH
 Edycja
2017-03-15 14:10:27
KAMILA NOWAK
 Edycja