Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017 poz. 1868), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnychMiejskie jednostki organizacyjne Twoja opinia o BIP MJO - ankieta

BIP miejskich jednostek organizacyjnych


Baza teleadresowa BIP MJO

 

 


Zobacz też:

 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy


Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie

 

 


Archiwum BIP MJO

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-03 15:11:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:55:11
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:54:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:54:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-11 14:13:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 13:37:08
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 15:03:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:53:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:51:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-28 16:41:51
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja