Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
A-B   |   C-D   |   E-F  |   G-H   |   I-J   |   K-Ł   |   M-N   |   O-P  |  R-S   |   T-U   |   W-Z   |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJBODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 23 marca 2018 r.) 2.  
  C-D


 3. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 26 marca 2018 r.)


 4.  
  G-H 5. Przekierowanie do strony planu GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUGGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG  (Termin składania uwag upływa z dniem 26 marca 2018 r.)


 6.  
  K-Ł


 7. Przekierowanie do strony planu KOSTRZEKOSTRZE  (Termin składania wniosków upływa z dniem 26 marca 2018 r.)
 8. Przekierowanie do strony planu LAS BORKOWSKILAS BORKOWSKI  (Termin składania wniosków upływa z dniem 26 marca 2018 r.) 9.  
  M-N

 10. Przekierowanie do strony planu MOGIŁA DWAMOGIŁA II  (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 28 marca 2018 r.)


 11.  
  O-P


 12.  
  R-S
 13.  


 14. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY KOSZYKARSKIEJREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ  (Termin składania uwag upływa z dniem 27 marca 2018 r.) 15. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ  (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 13 kwietnia 2018 r.)
   
 16.  
  T-U 17. Przekierowanie do strony planu TONIE - JURAJSKATONIE - JURAJSKA   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 28 marca 2018 r.) 18. Przekierowanie do strony planu TONIE - ŁĄKITONIE - ŁĄKI    (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 15 marca 2018 r.)

   
  W-Z 19. Przekierowanie do strony planu WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKAWESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA   (Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2018 r.)

 20.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne