Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
A-B   |   C-D   |   E-F  |   G-H   |   I-J   |   K-Ł   |   M-N   |   O-P  |  R-S   |   T-U   |   W-Z   |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1. Przekierowanie do strony planu AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA - CZERWIEŃSKIEGOAZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA - CZERWIEŃSKIEGO   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 1 września 2017 r.)

 2.  
  C-D
 3.  
  G-H 4.  
  K-Ł 5. Przekierowanie do strony planu KAZIMIERZKAZIMIERZ   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 5 września 2017 r.)

 6.  
  M-N

 7.  
  O-P
 8. Przekierowanie do strony planu PROKOCIM - OBSZAR PARKOWYPROKOCIM - OBSZAR PARKOWY  (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia) 9. Przekierowanie do strony planu PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKIPYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI  (Termin składania uwag do dnia 21 sierpnia 2017 r.)

   
  R-S
 10.  

 11. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY RAJSKIEJREJON ULICY RAJSKIEJ  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 29 sierpnia 2017 r.)
 12. Przekierowanie do strony planu RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKIRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 5 września 2017 r.)
 13. Przekierowanie do strony planu STRZELNICA - SIKORNIKSTRZELNICA - SIKORNIK  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 22 sierpnia 2017 r.)

   
  T-U

 14.  
  W-Z

 15.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne