Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B 1. Przekierowanie do strony planu ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKAARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)
 2. Przekierowanie do strony planu BAGRYBAGRY   (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 8 kwietnia 2019 r.)


 3.  
  C-D 4.  
  E-F 5. Przekierowanie do strony planu FREDRY SZKOŁAFREDRY SZKOŁA   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)
   
  G-H


 6.  
  K-Ł
 7.  
  M-N


 8.  
  O-P 9. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA  

 10.  
  R-S 11.   12. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKAREJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 1 kwietnia 2019 r.)
 13. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY KOSZYKARSKIEJREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)


 14.  

 15.  
 16.  
  W-Z
 17.  

 18.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne