Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać zPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymiaktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

  1. Przekierowanie do strony planu ŁĄKI NOWOHUCKIEŁĄKI NOWOHUCKIE - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 31 października 2016 r.)

  2. Przekierowanie do strony planu MISTRZEJOWICE - POŁUDNIEMISTRZEJOWICE - POŁUDNIE - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 31 października 2016 r.)

  3. Przekierowanie do strony planu NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIENOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE - (Termin składania uwag upływa z dniem 5 października 2016 r.)

  4. Przekierowanie do strony planu UGOREK - FIOŁKOWAUGOREK - FIOŁKOWA - (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 27 września do 25 października 2016 r.)Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne