Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D 2.  
  E-F 3. Przekierowanie do strony planu FREDRY SZKOŁAFREDRY SZKOŁA   (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 5 lutego 2019 r.)
   
  G-H


 4.  
  K-Ł
 5.  
  M-N

 6.  
  O-P 7. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA    (Termin składania uwag do projektu planu do dnia 15 stycznia 2019 r.)
 8.  
  R-S 9.  


 10. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGOREJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO     (Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projekt planu do dnia 25 stycznia 2019 r.)


 11. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY KOSZYKARSKIEJREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ   (Termin składania uwag do wyłożonej do publicznego wglądu części projekt planu do dnia 24 stycznia 2019 r.)


 12.  

 13.   14. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWYSKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia) 15. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI - PÓŁNOCSKOTNIKI - PÓŁNOC   (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 25 stycznia 2019 r.) 16.  
  W-Z

 17. Przekierowanie do strony planu WITKOWICE - PÓŁNOCWITKOWICE - PÓŁNOC   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

 18.  

 19.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne