Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać zPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymiaktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

  1. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGOCZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.)

  2. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ - (Wyłożenie do publicznego wglądu od 12 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r.)

  3. Przekierowanie do strony planu DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWADLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA  - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 23 stycznia 2017 r.)

  4. Przekierowanie do strony planu KAZIMIERZKAZIMIERZ - (Wyłożenie do publicznego wglądu od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.)

  5. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.)

  6. Przekierowanie do strony planu PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKAPARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA - (przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

  7. Przekierowanie do strony planu REJON FORTU BRONOWICEREJON FORTU BRONOWICE - (Wyłożenie do publicznego wglądu od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r.)

  8. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKAREJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA - (Termin składania wniosków do planu upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.)

  9. Przekierowanie do strony planu RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKIRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI - (Wyłożenie do publicznego wglądu od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.)Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne