Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016 poz. 814), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnychMiejskie jednostki organizacyjne Twoja opinia o BIP MJO - ankieta

Edukacja: Placówki oświatowe | Zespół Ekonomiki Oświaty

Instytucje kultury: Instytucje kultury

Komunalne: ZBK | ZCK | ZIKIT | ZZM | ZIS

Opieka społeczna i zdrowie: System pomocy społecznej | MOPS | Żłobki

Porządek publiczny i bezpieczeństwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie | Straż Miejska Miasta Krakowa


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

 

 


Zobacz też:

 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy


Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie

 

 


Archiwum BIP MJO

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2017-02-13