Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI W ROKU 2020.

Metka i dziennik zmian
2020-07-13 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do planu),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do planu),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawnością – w trybie art. 19a-Dzielnica VI” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Kraków

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Palcem po mapie – z Wisły na Morawy”- wirtualna wycieczka krajoznawczo-turystyczna przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający w ramach Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mamo tato odpocznij – zajęcia w wodzie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych 

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Fundację Helpful Hand

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „2 wycieczki rekreacyjno – rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – członków klubu” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian
2020-07-10 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "BULWARY WISŁY II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "MORELOWA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PASTERNIK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WRÓBLOWICE II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 20 lipca 2020 r.

Metka i dziennik zmian
2020-07-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych

Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

Metka i dziennik zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.