Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zabudowa mieszkaniowa z miejscami postojowymi, drogami, siecią kanalizacyjną i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 212/48, 212/50, 216/254, 216/187, 216/189, 216/200, 322, 331, 337/1, 337/2, 431, 432, 443, 445, 447, 459, 460, 461, 463, 467 obręb 54 i nr 26, 27, 28, 331 obr. 55 Nowa Huta, przy ul. Centralnej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Przedsięwzięcie polegające na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2019-01-22 VI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana VI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 30 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Realizacja garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach nieobjętych formami ochrony przyrody w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Zespół budynków biurowych na działkach 888/1, 868/1, 871/1, 888/2, 868/2, 871/2, 867/4, 872/3, 887, 886/2 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian
2019-01-18 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych”

Metka i dziennik zmian
2019-01-10 Listy mieszkaniowe 2018

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 7.01.2019 r. wydał zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2018.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZGMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Metka i dziennik zmian
2019-01-08 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 stycznia do 5 lutego 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Od 2 stycznia 2019 roku w renesansowym obiekcie na Woli Justowskiej rozpoczęła działalność nowa samorządowa instytucja kultury - Instytut Kultury Willa Decjusza.

Metka i dziennik zmian
2018-12-27 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacjąw dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (->Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Nabór wniosków do konkursu w dniach 2 - 31 stycznia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.