Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" i "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "OLSZANICA" i "ZAKAMYCZE".


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data aktualizacji:
2019-05-23