Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZZM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-26 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 2-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-26 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-23 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIELNIC I I OD VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 2-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-23 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 2-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-21 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 1-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-19 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 2-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-19 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 1 ETAT
  (nr ref. 3-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-13 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA - 1 ETAT
  (nr ref. 5-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-13 r.)
 3. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  (nr ref. 4-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-08 r.)
 4. Stanowisko urzędnicze w Referacie Transportu i Działalności Regulowanej - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  (nr ref. 3-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-06 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 2-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-06 r.)
 6. W REFERACIE DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH
  (nr ref. 1-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-30 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH
  (nr ref. 2-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 3-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BE-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WIELOLETNIEGO PLANOWANIA W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-17 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 1-BP-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (2 ETATY)
  (nr ref. 1-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-09 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCEN ŚRODOWISKOWYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-08 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
  (nr ref. 1-SC-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-08 r.)
 17. STANOWISKO URZĘNICZE W ODDZIALE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 1-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-05 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 4-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-01 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 3-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-01 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DO SPRAW SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 1-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-23 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BIURO KONGRESÓW / KRAKOW CONVETION BUREAU W WYDZIALE INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA
  (nr ref. 2-IP-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-22 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
  (nr ref. 1-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-16 r.)
 23. DYREKTOR BIURA PRASOWEGO
  (nr ref. 1-IP-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-15 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-13 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 1-WI-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-11 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 1-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-11 r.)
 27. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW
  (nr ref. 2 - ML - 2015, składanie ofert do dnia 2015-02-09 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 1-OR-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-08 r.)
 29. Stanowisko Urzędnicze w Referacie ds. Szkół i Placówek Niesamorządowych Wydziału Edukacji
  (nr ref. 1-Ek-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-01 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2015, składanie ofert do dnia 2015-01-18 r.)
 31. w Referacie Postępowań Administracyjnych - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  (nr ref. 2-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-01-13 r.)
 32. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2 et.
  (nr ref. 1-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-01-12 r.)
 33. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 4-AU-2014 - 2 ETATY, składanie ofert do dnia 2015-01-07 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KADR W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 3-OR-2014, składanie ofert do dnia 2015-01-06 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W WYDZIALE INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 1-IP-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-21 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK - ODDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ |( 1 ETAT)
  (nr ref. 5-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-14 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 3-BP-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-07 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 2-BM-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-07 r.)
 39. W REFERACIE DS KSIEGOWOŚCI NALEZNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH DLA DZIELNIC OD XIV DO XVIII
  (nr ref. 7-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-04 r.)
 40. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ORGNIZACYJNYCH I NADZORU KASOWEGO
  (nr ref. 8-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-12-03 r.)
 41. W REFERACIE DS.WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO DLA DZIELNIC I-VII
  (nr ref. 6-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-11-19 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INTERPELACJI I OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 2-BP-2014, składanie ofert do dnia 2014-11-02 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Praw Jazdy- Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców 1 et.
  (nr ref. 5-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-10-16 r.)
 44. W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 5-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-09-14 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO I LEŚNEGO DLA DZIELNIC OD I DO VII
  (nr ref. 4-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-08-28 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW - WYDZIAŁU EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 4-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-08-24 r.)
 47. URZĘDNICZE W REFERACIE DS PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I OSÓB PRAWNYCH
  (nr ref. 3-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-08-11 r.)
 48. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZFŚS
  (nr ref. 3-FK-2014 1 ETAT, składanie ofert do dnia 2014-07-21 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH I NADZORU KASOWEGO
  (nr ref. 2-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-06-05 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 1-PD-2014, składanie ofert do dnia 2014-06-02 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK
  (nr ref. 2-FK-2014, składanie ofert do dnia 2014-06-01 r.)
 52. STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW UNIJNYCH W WYDZIALE FINANSOWYM UMK
  (nr ref. 1-FK-2014, składanie ofert do dnia 2014-05-25 r.)