Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-WP-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-18 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 1-ML- 2016, składanie ofert do dnia 2016-02-15 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-14 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-14 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-14 r.)
 6. STANOWISKA URZĘDNICZE W REF.DS.ROZLICZ. DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚROD. ZEWNĘTRZN.,REF.DS.UDZIEL. DOTACJI,REF.DS.KONTR. WYKONANIA DOTOW. ZADAŃ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK(10 ETATÓW)
  (nr ref. 1-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-11 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ I OPŁAT ADIACENCKICH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-07 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS ZASIŁÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-07 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 1-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-31 r.)
 4. STANOWISKO POMOCNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 1-OU-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-31 r.)
 5. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 1-KP-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-31 r.)
 6. URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZFSŚ W WYDZIALE FINANSOWYM (1 ETAT)
  (nr ref. 2-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-31 r.)
 7. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-AU-2016 - 2 etaty, składanie ofert do dnia 2016-01-25 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WIELOLETNIEGO PLANOWANIA FINANSOWEGO I ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-24 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MIEJSKIEGO OŚRODKA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH MOWIS W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 1-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-24 r.)
 10. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE ZBIORCZEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH W WYDZIALE FINANSOWYM UMK
  (nr ref. 1-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-24 r.)
 11. URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY
  (nr ref. 2-AU-2016 - 6 etatów, składanie ofert do dnia 2016-01-20 r.)
 12. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH
  (nr ref. 1-AU-2016 - 2 etaty, składanie ofert do dnia 2016-01-17 r.)
 13. STANOWISKO POMOCNICZE W REFERACIE TRANSPORTU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 1-OU-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-20 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 7-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-17 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH-WYDZIAŁ PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI
  (nr ref. 1-WP-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-17 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UPOWSZECHNIANIA SPORTU I NADZORU NAD PLACÓWKAMI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI W OBSZARZE SPORTU W WYDZIALE SPORTU UMK
  (nr ref. 1-SP-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 17. URZĘDNICZE W REFERACIE PRAWNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 9-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 3-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 5-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO DLA DZIELNIC OD VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1 ETAT)
  (nr ref. 10-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-09 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIELNIC I i VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1 ETAT)
  (nr ref. 11-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-08 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 4-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-07 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE KASJER W WYDZIALE FINANSOWYM UMK(2-ETATY)
  (nr ref. 3-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-06 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 10-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-06 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 6-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-04 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 4-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-04 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BE-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-03 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 3-OR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-30 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 9-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-30 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-29 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH DLA DZIELNIC OD VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 etat)
  (nr ref. 9-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-23 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (3 etaty)
  (nr ref. 8-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-16 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK - 1et.
  (nr ref. 9-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-15 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM
  (nr ref. 5-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-15 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ROZLICZANIA PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM UMK 1 etat
  (nr ref. 2-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-09 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK 1 etat
  (nr ref. 1-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-08 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM CENTRUM DIALOGU - WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK 1 et.
  (nr ref. 5-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-03 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM CENTRUM DIALOGU - WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK 2 et.
  (nr ref. 4-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-02 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZADOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-01 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 6-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-26 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-25 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 5-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-19 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 2-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-18 r.)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 1-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-18 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 7-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-11 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 5-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-06 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK
  (nr ref. 2-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-05 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 3-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-04 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-28 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 1-KZ-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-24 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE/GŁÓWNY SPECJALISTA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
  (nr ref. 1-BZ-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-20 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 4-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-20 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY WYDZIAŁU EDUKACJI 1 et.
  (nr ref. 1-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-13 r.)
 54. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 7-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-10 r.)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 etat)
  (nr ref. 2-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-08 r.)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-07 r.)
 57. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERATACH DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(4 ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-03 r.)
 58. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 2-OC-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-23 r.)
 59. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 4-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-14 r.)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 1-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-10 r.)