Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
  (nr ref. 2-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-09 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 1-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-09 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH MOWIS W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 8-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-06 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 7-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-05 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 8-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-05 r.)
 6. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 5-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-02 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 2-KP-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-31 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 4-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ I OPŁAT ADIACENCKICH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-26 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 4-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-25 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 3-BI-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-19 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ KOORDYNACJI FINANSOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZFŚS W WYDZIALE FINANSOWYM (2-ETATY)
  (nr ref. 4-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-12 r.)
 8. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-12 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI WYKONANIA DOTOWANYCH ZADAŃ WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-09 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X w WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-09 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI ORAZ POLITYKI WYDAWNICZEJ W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 2-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-09 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1et.
  (nr ref. 3-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-04 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (5 ETATÓW)
  (nr ref. 1-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-03 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 5 - IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-03 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 7-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-24 r.)
 16. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-24 r.)
 17. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI ORAZ W REFERACIE OPŁAT I BADANIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-21 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-19 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ANALIZ I OBSŁUGI INWESTYCJI - WYDZIAŁU INWESTYCJI 1 et.
  (nr ref. 5-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-19 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJUNO-PRAWNYM - WYDZIAŁU INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 4-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU – WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 3 ETATY
  (nr ref. 6-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-11 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 5-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-10 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 3 ETATY
  (nr ref. 4-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-04 r.)
 26. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-03 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH MOWIS W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 6-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-03 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM
  (nr ref. 2-BI-2016 - 2 ETATY, składanie ofert do dnia 2016-04-03 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 1-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-03 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (1 etat)
  (nr ref. 1-OC-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-03 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIEGOWOŚCI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH DOCHODÓW GMINY W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 2-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-29 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1 ETAT)
  (nr ref. 1-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-29 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-28 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
  (nr ref. 2-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-28 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIEGOWOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W WYDZIALE FINANSOWYM(2-ETATY)
  (nr ref. 3-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-24 r.)
 36. STANOWISKA URZĘDNICZE W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK ( 3 ETATY)
  (nr ref. 5-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-20 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-20 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ANALIZ I OBSŁUGI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-20 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM W WYDZIALE INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-20 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LEGISLACYJNYM W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BR-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-17 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-SP-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-16 r.)
 42. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW, GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI (2 ETATY)
  (nr ref. 2-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-13 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 1-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-13 r.)
 44. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-07 r.)
 45. STANOWISKA URZĘDNICZE W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (12 ETATÓW)
  (nr ref. 3-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-07 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EKONOMICZNYM - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-EK-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-07 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC I-XVIII W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2016, składanie ofert do dnia 2016-03-06 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-WP-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-18 r.)
 49. STANOWISKA URZĘDNICZE W REF.DS.ROZLICZ. DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚROD. ZEWNĘTRZN.,REF.DS.UDZIEL. DOTACJI,REF.DS.KONTR. WYKONANIA DOTOW. ZADAŃ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK(10 ETATÓW)
  (nr ref. 1-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-11 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS ZASIŁÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-02-07 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 1-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-31 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MIEJSKIEGO OŚRODKA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH MOWIS W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 1-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-01-24 r.)