Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 ET.
  (nr ref. 2-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 3. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
  (nr ref. 1-OU-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-BP-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-SI-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 6. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM (2 ETATY)
  (nr ref. 2-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-08)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 2-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-23)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (1 ETAT)
  (nr ref. 1-KZ-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-18)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-03)
 2. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-01)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-23)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LEGISLACYJNYM ORAZ DS. KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-20)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (2 ETATY)
  (nr ref. 1-WK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-20)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SESJI RADY MIASTA KRAKOWA W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 1-BR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (2 etaty)
  (nr ref. 1-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 8. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 1-IR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-11)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 2-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-10)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GMK W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-10)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 2-GK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-09)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1etat)
  (nr ref. 1-GK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-09)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)
  (nr ref. 1-SC-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-06)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WIELOKULTUROWOŚCI I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-SZ-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-03)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-03)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SP-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 21. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ-WYDZIAŁ FINANSOWY UMK(2ETATY)
  (nr ref. 1-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-30)
 22. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1ETAT) UMK
  (nr ref. 2-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-30)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI MAJĄTKU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 24. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 25. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 1-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-19)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 11-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 7-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 6-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM (2-ETATY)
  (nr ref. 8-FK-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 24-GS-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE -STANOWISKA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 12-BP-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 11-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 10-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 13-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 14-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 13-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 12-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)