Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BE-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-16 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-ML-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-13 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA- WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 2-ML-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-12 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 3-KD-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-11 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MECENATU KULTURY W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 2-KD-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-11 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (5 etatów)
  (nr ref. 2-SC-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-08 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-07 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMNALNYMI W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 9-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-05 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 7-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-04 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 6-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-04 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIEGOWOŚCI WYDATKÓW W WYDZIALE FINANSOWYM (1ETAT)
  (nr ref. 5-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-04 r.)
 6. WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ŻŁB-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-04 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 5-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-04 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 10-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-30 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 11-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-30 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 6-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-28 r.)
 11. STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
  (nr ref. 5-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-27 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 3-OU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-24 r.)
 13. STANOWISKO POMOCNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 4-OU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-24 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSLUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 2-OU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-24 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEJMOWANIA MIENIA W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-MR-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-21 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-20 r.)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BE-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-20 r.)
 18. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2 ETATY
  (nr ref. 9-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-13 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE DS. OCHRONY ZDROOWIA
  (nr ref. 1-BZ-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-06 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-01 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ANALIZ I OBSŁUGI INWESTYCJI - WYDZIAŁU INWESTYCJI (2 ETATY)
  (nr ref. 6-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-01 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 14-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-31 r.)
 23. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 11-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 13-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 25. STANOWISKA URZĘDNICZE W REF. DS UDZIELANIA DOTACJI, REF. DS KONTROLI WYKONANIA DOTOWANYCH ZADAŃ, REF. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (14 ETATÓW)
  (nr ref. 12-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 5-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 27. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-24 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-24 r.)
 29. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 10-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 9-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 4-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-20 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 12-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-17 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 6-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-16 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 1 etat
  (nr ref. 2-OC-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-10 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 5-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-09 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-BM-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-09 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 4-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-02 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 9-IT-2016 , składanie ofert do dnia 2016-10-02 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
  (nr ref. 4-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-15 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK
  (nr ref. 8-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-13 r.)
 42. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 7-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-06 r.)
 43. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-06 r.)
 44. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-01 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 3-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-30 r.)
 46. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI ORAZ W REFERACIE OPŁAT I BADANIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 7-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-28 r.)
 47. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK(5 ETATÓW)
  (nr ref. 5-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-22 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 5-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-21 r.)
 49. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 4-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-15 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I-X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK
  (nr ref. 5-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-07 r.)
 51. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 7-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-01 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEJMOWANIA MIENIA W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-MR-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-13 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (7 ETATÓW)
  (nr ref. 5-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-04 r.)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
  (nr ref. 1-SC-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-26 r.)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKIEGO ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-19 r.)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ I OPŁAT ADIACENCKICH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 4-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-26 r.)
 59. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 4-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-25 r.)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ KOORDYNACJI FINANSOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X w WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-09 r.)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-19 r.)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)