Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
  (nr ref. 2-OR-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-15 r.)
 2. Stanowisko urzędnicze w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Wydziału Mieszkalnictwa
  (nr ref. 8-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-15 r.)
 3. Kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Miasta
  (nr ref. 1-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-14 r.)
 4. Stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Miasta
  (nr ref. 2-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-14 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 4-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-05 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. KIEROWNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 5-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-02 r.)
 2. STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIK REFERATU MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 2-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-28 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-28 r.)
 4. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIEGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIELNIC OD II DO VII I OD XIV DO XVIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 4-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-22 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POMOCY MIESZKANIOWEJ WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 7-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-21 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA 1 ET.
  (nr ref. 6-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-21 r.)
 7. URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 5 ETATÓW
  (nr ref. 5-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-15 r.)
 8. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 7 ETATÓW
  (nr ref. 4-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-14 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-11 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 3-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-10 r.)
 11. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI ( 2 ETATY)
  (nr ref. 3-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-08 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO DLA DZIELNIC I-VII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 3-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-06-01 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ORGANIZACYJNO - BUDŻETOWYCH W BIURZE PRASOWYM
  (nr ref. 1-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-05-31 r.)
 14. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
  (nr ref. 2-KP-2015, składanie ofert do dnia 2015-05-16 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POLITYKI WYDAWNICZEJ I OBSŁUGI PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI
  (nr ref. 1-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-05-10 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE OBSŁUGI ZASOBU W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-05-10 r.)
 17. URZĘDNICZE W BIURZE WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ
  (nr ref. 1-KP-2015, składanie ofert do dnia 2015-05-03 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 2-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-26 r.)
 19. DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZZM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-26 r.)
 20. W REFERACIE DS.OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIELNIC I I OD VIII DO XIII
  (nr ref. 2-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-23 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-23 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 2-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-21 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 1-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-19 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 2-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-19 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 1 ETAT
  (nr ref. 3-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-13 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA - 1 ETAT
  (nr ref. 5-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-13 r.)
 27. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  (nr ref. 4-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-08 r.)
 28. Stanowisko urzędnicze w Referacie Transportu i Działalności Regulowanej - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  (nr ref. 3-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-06 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 2-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-04-06 r.)
 30. W REFERACIE DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH
  (nr ref. 1-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-30 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH
  (nr ref. 2-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 3-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BE-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-22 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WIELOLETNIEGO PLANOWANIA W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-17 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 1-BP-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-15 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (2 ETATY)
  (nr ref. 1-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-09 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
  (nr ref. 1-SC-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-08 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCEN ŚRODOWISKOWYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-08 r.)
 41. STANOWISKO URZĘNICZE W ODDZIALE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 1-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-05 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 3-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-01 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 4-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-03-01 r.)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DO SPRAW SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 1-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-23 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BIURO KONGRESÓW / KRAKOW CONVETION BUREAU W WYDZIALE INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA
  (nr ref. 2-IP-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-22 r.)
 46. DYREKTOR BIURA PRASOWEGO
  (nr ref. 1-IP-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-15 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY I WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-13 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 1-WI-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-11 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 1-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-11 r.)
 50. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW
  (nr ref. 2 - ML - 2015, składanie ofert do dnia 2015-02-09 r.)
 51. Stanowisko Urzędnicze w Referacie ds. Szkół i Placówek Niesamorządowych Wydziału Edukacji
  (nr ref. 1-Ek-2015, składanie ofert do dnia 2015-02-01 r.)