Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ORAZ REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK - Wydziału Edukacji UMK
  (nr ref. 3-EK-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-28 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów- Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK ( 3 et.)
  (nr ref. 3-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-23 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GD-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-22 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-21 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ NIEPROCESOWYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 2-AU-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-13 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-13 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 3-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-06 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 2-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-06 r.)
 8. ZASTEPCA DYREKTORA WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 1-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-02 r.)
 9. URZĘDNICZE W ODDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE SKARBNIKA
  (nr ref. 3-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-31 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-BM-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 12. Stanowisko urzędnicze w Referacie Ekonomicznym - Wydziału Edukacji UMK
  (nr ref. 2-EK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFORMACJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-16 r.)
 14. Stanowisko urzędnicze w Referacie ds.Jakości i Promocji Edukacji -Wydział Edukacji UMK
  (nr ref. 1-EK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-13 r.)
 15. STANOWISKO URZEDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 1-SO-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 16. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK
  (nr ref. 1-SP-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  (nr ref. 2-BK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMK
  (nr ref. 1-AU-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK
  (nr ref. 2-ML-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-02 r.)
 20. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK (2 etaty)
  (nr ref. 2-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-27 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-23 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK
  (nr ref. 1-ML-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-16 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-13 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  (nr ref. 1-BK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-13 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-09 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ MIASTA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 2-GK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-03 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-02 r.)
 28. Stanowisko urzędnicze w Biurze Skarbnika UMK
  (nr ref. 2-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-30 r.)
 29. Stanowisko urzędnicze w Biurze Skarbnika UMK
  (nr ref. 1-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-29 r.)
 30. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK (2 etaty)
  (nr ref. 1-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-26 r.)