Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. URZĘDNICZE W REFERACIE PRAWNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 9-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 3-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UPOWSZECHNIANIA SPORTU I NADZORU NAD PLACÓWKAMI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI W OBSZARZE SPORTU W WYDZIALE SPORTU UMK
  (nr ref. 1-SP-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-13 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO DLA DZIELNIC OD VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1 ETAT)
  (nr ref. 10-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-09 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIELNIC I i VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1 ETAT)
  (nr ref. 11-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-08 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 4-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-07 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 10-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-06 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE KASJER W WYDZIALE FINANSOWYM UMK(2-ETATY)
  (nr ref. 3-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-06 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 4-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-04 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 6-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-04 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH W BIURZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BE-2015, składanie ofert do dnia 2015-12-03 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 3-OR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-30 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 9-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-30 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-29 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH DLA DZIELNIC OD VIII DO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 etat)
  (nr ref. 9-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-23 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (3 etaty)
  (nr ref. 8-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-16 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK - 1et.
  (nr ref. 9-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-15 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM
  (nr ref. 5-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-15 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ROZLICZANIA PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM UMK 1 etat
  (nr ref. 2-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-09 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK 1 etat
  (nr ref. 1-FK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-08 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM CENTRUM DIALOGU - WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK 1 et.
  (nr ref. 5-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-03 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM CENTRUM DIALOGU - WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK 2 et.
  (nr ref. 4-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-02 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZADOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-11-01 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 6-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-26 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-25 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM
  (nr ref. 4-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-25 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 5-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-19 r.)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 2-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-18 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA
  (nr ref. 1-BM-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-18 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 7-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-11 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 5-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-06 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 4-BP-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-06 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAW JAZDY W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 5-KM-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-05 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK
  (nr ref. 2-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-05 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 3-SO-2015, składanie ofert do dnia 2015-10-04 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (3 ETATY)
  (nr ref. 3-BP-2015 , składanie ofert do dnia 2015-10-04 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-WR-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-28 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 1-KZ-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-24 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE/GŁÓWNY SPECJALISTA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
  (nr ref. 1-BZ-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-20 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 4-PT-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-20 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY WYDZIAŁU EDUKACJI 1 et.
  (nr ref. 1-EK-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-13 r.)
 31. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 7-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-10 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 3-BI-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-10 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 etat)
  (nr ref. 2-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-08 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (nr ref. 2-BP-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-07 r.)
 35. URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 8-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-07 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-07 r.)
 37. URZĘDNICZE W REFERACIE PRAWNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 6-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-06 r.)
 38. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERATACH DS. WYMIARU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(4 ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-03 r.)
 39. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 7-AU-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-03 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 4-GD-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-02 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-EW-2015, składanie ofert do dnia 2015-09-01 r.)
 42. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 2-OC-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-23 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 6-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-17 r.)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 4-KD-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-14 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 5-WS-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-10 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 1-SA-2015, składanie ofert do dnia 2015-08-10 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 8-ML-2015, składanie ofert do dnia 2015-07-15 r.)