Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE DS. CENTRALIZACJI PODATKU VAT W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW W BIURZE SKARBNIKA (2 ETATY)
  (nr ref. 7-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-26)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI TYTUŁÓW PRAWNYCH- WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 4-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-23)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-22)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-22)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH DLA DZIELNIC VIII-XIII DS. BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
  (nr ref. 6-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-19)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 5-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-16)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-16)
 3. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII
  (nr ref. 9-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-15)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE DO OBSŁUGI PRIJEKTU ZINTEGROWANEGO LIFE PM.: WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO– MAŁOPOLSKA W ZDROWJE ATMOSFERZE” W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 6-GK-2018 , składanie ofert do dnia 2018-07-15)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC I-XVIII W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-BR-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-15)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH ( 5 etatów)
  (nr ref. 5-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-12)
 7. STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
  (nr ref. 5-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-08)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 8-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-08)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 7-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-08)
 10. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 6-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-01)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 6-JP-2018 , składanie ofert do dnia 2018-07-01)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK 4 ETATY
  (nr ref. 6-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-01)
 13. URZEDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 8-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-25)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 6-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-25)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM UMK 2 ETATY
  (nr ref. 2-BI-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-24)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 5-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-24)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 5-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-21)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WYROKAMI EKSMISYJNYMI 1 ET.
  (nr ref. 3-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-17)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 4-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-08)
 20. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW (1ETAT)
  (nr ref. 4-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-06)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 2-KZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-05)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 2-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-04)
 23. STANOWISKO URZEDNICZE NA STANOWISKU DS. ZARZADZANIA PROJEKTAMI WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU- 1 ETAT
  (nr ref. 4-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE - ADMINISTRATOR TECHNICZNY W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI 2 et.
  (nr ref. 3-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIURZE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMK
  (nr ref. 2-ON-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SP-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 5-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BUDŻETOWO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 4-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-31)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EDUKACJI I INFORMACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 3-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-31)
 30. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII I VIII DO XIII (2 ETATY)
  (nr ref. 7-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-28)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK ( 2 ETATY)
  (nr ref. 6-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-27)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 5-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-27)
 33. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU I FINANSÓW W WYDZIALE KULTURY I DZIEDIZCTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 2-KD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-24)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM KANCELARII PREZYDENTA (1 ETAT)
  (nr ref. 2-KP-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-22)
 35. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PRAWNYCH I WIERZYCIELSKICH(2-ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-21)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH (1 etat)
  (nr ref. 2-MS-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-20)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFARACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 4-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-20)
 38. STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK (2 etaty)
  (nr ref. 1-OU-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-20)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 5-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-20)
 40. STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 45 ETATÓW)
  (nr ref. 4-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-17)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 3-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-17)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 3-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-16)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 9-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-07)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI URZĘDU MIASTA KRAKOWA PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW (1 etat)
  (nr ref. 4-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-07)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 3-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-07)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-06)
 47. STANOWISKA URZĘDNICZE W REF.ZBYWANIA LOKALI ORAZ W REF.REGUL.STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM.ZABUDOWANYCH BUD.WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTR.WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK -2et
  (nr ref. 7-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-06)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 1 ETAT
  (nr ref. 4-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-06)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-06)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM KANCELARII PREZYDENTA (1 ETAT)
  (nr ref. 1-KP-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-30)
 51. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH (1 ETAT)
  (nr ref. 5-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-23)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-23)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
  (nr ref. 1-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-22)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 3-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-22)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU I FINANSÓW W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-19)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE SPADKÓW I NABYWANIA MIENIA PO PODMIOTACH GOSPODARCZYCH w BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-MR-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-19)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 ETAT)
  (nr ref. 3-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-17)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 2-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-16)
 59. STANOWISKO URZEDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 1 etat
  (nr ref. 2-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-15)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ds.CENTRALIZACJI PODATKU VAT w GMNINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 5-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-11)
 61. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-08)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 2-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-08)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 2-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-04)
 64. STANOWISKO URZĘDNICE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA 1 ET.
  (nr ref. 1-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 65. URZĘDNICZE DS OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ (3 ETATY)
  (nr ref. 3-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 1-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 67. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH (2-ETATY)
  (nr ref. 4-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-25)
 68. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 6-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-19)
 69. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 2-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-18)
 70. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 1-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-18)
 71. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-18)
 72. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 1-BI-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-15)
 73. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-WP-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-12)
 74. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BIURZE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMK
  (nr ref. 1-ON-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-12)
 75. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 3-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-11)
 76. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 1-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-08)
 77. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-06)
 78. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZDROWIA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 3-BZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-04)
 79. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-18)
 80. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI SESJI I KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BR-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-15)