Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

 1. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów- Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK ( 3 et.)
  (nr ref. 3-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-23 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GD-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-22 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-21 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ NIEPROCESOWYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 2-AU-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-13 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-13 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 3-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-06 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 2-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-06 r.)
 5. ZASTEPCA DYREKTORA WYDZIAŁU INWESTYCJI
  (nr ref. 1-WI-2014, składanie ofert do dnia 2014-04-02 r.)
 6. URZĘDNICZE W ODDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE SKARBNIKA
  (nr ref. 3-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-31 r.)
 7. Stanowisko urzędnicze w Referacie Ekonomicznym - Wydziału Edukacji UMK
  (nr ref. 2-EK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE KSIĘGOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-BM-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-23 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFORMACJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-16 r.)
 11. Stanowisko urzędnicze w Referacie ds.Jakości i Promocji Edukacji -Wydział Edukacji UMK
  (nr ref. 1-EK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-13 r.)
 12. STANOWISKO URZEDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 1-SO-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 13. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK
  (nr ref. 1-SP-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  (nr ref. 2-BK-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMK
  (nr ref. 1-AU-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-09 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK
  (nr ref. 2-ML-2014, składanie ofert do dnia 2014-03-02 r.)
 17. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK (2 etaty)
  (nr ref. 2-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-27 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-23 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK
  (nr ref. 1-ML-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-16 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  (nr ref. 1-BK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-13 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-13 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-09 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ MIASTA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 2-GK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-03 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2014, składanie ofert do dnia 2014-02-02 r.)
 25. Stanowisko urzędnicze w Biurze Skarbnika UMK
  (nr ref. 2-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-30 r.)
 26. Stanowisko urzędnicze w Biurze Skarbnika UMK
  (nr ref. 1-BS-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-29 r.)
 27. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK (2 etaty)
  (nr ref. 1-KM-2014, składanie ofert do dnia 2014-01-26 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UMK
  (nr ref. 1-ZA-2013, składanie ofert do dnia 2014-01-06 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W WYDZIALE FINANSOWYM 1 ETAT
  (nr ref. 9-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-29 r.)
 30. STANOWISKO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA MIASTA
  (nr ref. 4-AU-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-10 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 6-GS-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-08 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W WYDZIALE FINANSOWYM UMK 1 ETAT
  (nr ref. 8-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-08 r.)
 33. Sanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Użytkowników Wydziału Informatyki UMK
  (nr ref. 5-IT-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-05 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2013, składanie ofert do dnia 2013-12-01 r.)
 35. Stanowisko urzędnicze w Referacie Zarządzania Aplikacjami - Wydziału Informatyki
  (nr ref. 4-IT-2013, składanie ofert do dnia 2013-11-24 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ (1 etat)
  (nr ref. 7-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-11-24 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 3-WS-2013, składanie ofert do dnia 2013-11-17 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH
  (nr ref. 2 - AU - 2013, składanie ofert do dnia 2013-11-11 r.)
 39. stanowisko urzędnicze w Referacie Postępowań Administracyjnych
  (nr ref. 1 - AU - 2013, składanie ofert do dnia 2013-11-11 r.)
 40. Stanowisko urzędnicze w Referacie ds.Organizacji Pracy Szkół i Placówek Samorządowych Wydział Edukacji UMK
  (nr ref. 8-EK-2013, składanie ofert do dnia 2013-11-03 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 3-KP-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-21 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BP-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-20 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (4 etaty)
  (nr ref. 1-SA-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-18 r.)
 44. Stanowisko Urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Rozwoju Miasta
  (nr ref. 2-WR-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-13 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC I - XVIII W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA (2 ETATY)
  (nr ref. 1-BR-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-08 r.)
 46. Stanowisko urzędnicze w Referacie Rejestracji Pojazdów - Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK 2 et.
  (nr ref. 1-KM-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-06 r.)
 47. Stanowisko urzędnicze w Referacie Zarządzania Aplikacjami Wydziału Informatyki UMK
  (nr ref. 3-IT-2013, składanie ofert do dnia 2013-10-06 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2013, składanie ofert do dnia 2013-09-29 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM 1 ETAT
  (nr ref. 6-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-09-16 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie ds. Organizacji Pracy Szkół i Placówek Samorządowych - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK
  (nr ref. 7-EK-2013, składanie ofert do dnia 2013-09-15 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie ds. Organizacji Pracy Szkół i Placówek Samorządowych - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK
  (nr ref. 6-EK-2013, składanie ofert do dnia 2013-09-15 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA URZĘDU MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
  (nr ref. 4-IP-2013, składanie ofert do dnia 2013-09-01 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBŁUGI FINANSOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM 1 ETAT
  (nr ref. 5-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-08-19 r.)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM 1-ETAT
  (nr ref. 4-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-08-18 r.)
 55. DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZIKiT-2013, składanie ofert do dnia 2013-07-18 r.)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM 1 ETAT
  (nr ref. 3-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-07-17 r.)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 3-KD-2013, składanie ofert do dnia 2013-07-11 r.)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W SŁUŻBIE BHP W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
  (nr ref. 1-OR-2013, składanie ofert do dnia 2013-07-04 r.)
 59. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 1-SO-2013, składanie ofert do dnia 2013-06-23 r.)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ORGANIZACYJNYCH I NADZORU KASOWEGO 3 ETATY W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 7-PD-2013, składanie ofert do dnia 2013-06-23 r.)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4ETATY W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 8-PD-2013, składanie ofert do dnia 2013-06-23 r.)
 62. Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (nr ref. 2-KD-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-28 r.)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(4 ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-26 r.)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W WYDZIALE FINANSOWYM (1 ETAT)
  (nr ref. 2-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-22 r.)
 65. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIEGOWOŚCI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU (2 ETATY) W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 5-PD-2013 , składanie ofert do dnia 2013-05-21 r.)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE DS.OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH (1 ETAT) W WYDZIALE FINANSOWYM
  (nr ref. 1-FK-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-20 r.)
 67. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ORGANIZACYJNYCH I NADZORU KASOWEGO (1 ETAT) W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 4-PD-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-19 r.)
 68. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO I LEŚNEGO (1 ETAT) W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 3-PD-2013, składanie ofert do dnia 2013-05-09 r.)
 69. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE MIESZKALNICTWA
  (nr ref. 2-ML-2013, składanie ofert do dnia 2013-04-21 r.)