Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2 ETATY
  (nr ref. 9-AU-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-13 r.)
 2. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ANALIZ I OBSŁUGI INWESTYCJI - WYDZIAŁU INWESTYCJI (2 ETATY)
  (nr ref. 6-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-01 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-01 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 14-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-31 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 13-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 6. STANOWISKA URZĘDNICZE W REF. DS UDZIELANIA DOTACJI, REF. DS KONTROLI WYKONANIA DOTOWANYCH ZADAŃ, REF. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (14 ETATÓW)
  (nr ref. 12-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 7. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 5-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)
 8. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 11-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-30 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-24 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-24 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 9-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 4. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 10-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-23 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 4-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-20 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 12-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-17 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 6-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-16 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 1 etat
  (nr ref. 2-OC-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-10 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 5-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-09 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-BM-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-09 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 9-IT-2016 , składanie ofert do dnia 2016-10-02 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 4-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-10-02 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
  (nr ref. 4-OR-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-15 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 2-KM-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-14 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK
  (nr ref. 8-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-13 r.)
 17. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 7-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-06 r.)
 18. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-06 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-BM-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-04 r.)
 20. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-09-01 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 3-GK-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-30 r.)
 22. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI ORAZ W REFERACIE OPŁAT I BADANIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 7-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-28 r.)
 23. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK(5 ETATÓW)
  (nr ref. 5-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-22 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 5-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-21 r.)
 25. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 4-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-15 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INTERPELACJI I OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 3-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-07 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I-X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK
  (nr ref. 5-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-07 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 5-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-07 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-04 r.)
 30. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 7-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-08-01 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 4-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-27 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEJMOWANIA MIENIA W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-MR-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-13 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (7 ETATÓW)
  (nr ref. 5-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-04 r.)
 34. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 3-WS-2016, składanie ofert do dnia 2016-07-03 r.)
 35. URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1-ETAT)
  (nr ref. 7-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-27 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
  (nr ref. 1-SC-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-26 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BIURO KONGRESÓW (KRAKOW CONVENTION BUREAU) W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 3-PT-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-26 r.)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPOŁECZNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 11-SO-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-21 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKIEGO ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-19 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et.
  (nr ref. 6-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-12 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 2-BP-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-12 r.)
 42. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH DOCHODÓW GMINY
  (nr ref. 6-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-12 r.)
 43. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU
  (nr ref. 5-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-06-02 r.)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ I OPŁAT ADIACENCKICH W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GD-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 4-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-29 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-SA-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-26 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 4-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-25 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ KOORDYNACJI FINANSOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZFŚS W WYDZIALE FINANSOWYM (2-ETATY)
  (nr ref. 4-FK-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-15 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X w WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-09 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1et.
  (nr ref. 3-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-04 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 5 - IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-05-03 r.)
 54. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-24 r.)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-BS-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-19 r.)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU – WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (2 etaty)
  (nr ref. 3-EW-2016, składanie ofert do dnia 2016-04-18 r.)