logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


Lokalizacja BiuraOd dnia 1 października 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego UMK
działać będzie w nowej lokalizacji pod adresem:
ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA ws. nowej lokalizacji
oraz aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów w budynku przy ul. Sarego 4Ogłoszenie o zmianie lokalizacji
Lokalizacja BiuraOd 18 czerwca 2019 r. obowiązuje 191 planów miejscowych (64,1% powierzchni Krakowa)
Od 10 lipca 2019 r. sporządzane są 64 planySTUDIUM 2014 Sporządzane STUDIUM 2018 Uchwała krajobrazowa - procedura sporządzania Aktywna mapa zbiorcza z planami
Lista alfabetyczna planów obowiązujących Aktywna mapa z planami obowiązującymi Lista alfabetyczna planów sporządzanych Aktywna mapa z planami sporządzanymi
Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Przeglądarka opracowań kartograficznych

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterNewsletter na adres e-mail lub Kanał Kanał RSS  

Uchwała krajobrazowaPrace nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 846/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-18 10:03:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 09:57:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 09:56:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 10:32:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 10:31:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-20 10:02:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-31 12:44:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-11 08:09:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-10 07:45:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-08 12:42:29
TOMASZ GDULA
 Edycja