Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 5-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 6-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 6-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 7-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 2-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 4-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-30 r.)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 2-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-29 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-29 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 1-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-21 r.)
 2. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH DOCHODÓW GMINY (1 ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-15 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 6-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD XIV DO XVIII ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 2-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1et.
  (nr ref. 2-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-10 r.)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-10 r.)
 8. STANOWISKA POMOCNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 25 ETATÓW)
  (nr ref. 3-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-09 r.)
 9. URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-08 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARKÓW KULTUROWYCH I ESTETYKI MIASTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2 etaty)
  (nr ref. 1-KD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-08 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 2-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 12. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII(1 ETAT)
  (nr ref. 1-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 5-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 14. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-03 r.)
 15. STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZIKiT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-25 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 2-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-23 r.)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-BS-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-20 r.)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZEW REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI - WYDZIAŁ INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-WI-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17 r.)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE- INSPEKTORA LUB GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 4-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAW JAZDY W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO - PRAWNYM WYDZIAŁU INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-WI-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-06 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-05 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-03 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 4-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-03 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ 1 W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 3-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-02 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONGRESÓW/KRAKOW CONVENTION BUREAU W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 1-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-02 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 2-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-30 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 2-WP-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-26 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 1-KP-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-26 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-26 r.)
 32. STANOWIKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 1-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-19 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO - PRAWNYM WYDZIAŁU INWESTYCJI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-WI-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-14 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK- WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-12 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-07 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 1-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-05 r.)
 37. DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZEO-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-05 r.)
 38. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat
  (nr ref. 3-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-05 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 1-WP-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-23 r.)
 40. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (6 ETATÓW)
  (nr ref. 1-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-19 r.)
 41. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat - przedłużenie terminu
  (nr ref. 2-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-19 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-15 r.)
 43. SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 1-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-05 r.)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 1-OC-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-05 r.)
 45. URZĘDNICZE DS. KOORDYNACJI SYSTEMU SPEDYCJA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 1-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-31 r.)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-BZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-29 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-22 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-22 r.)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-15 r.)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REWITALIZACJI - WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-WR-2016, składanie ofert do dnia 2017-01-10 r.)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 8-GS-2016, składanie ofert do dnia 2017-01-08 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-OC-2016, składanie ofert do dnia 2017-01-01 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-ML-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-13 r.)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA- WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 2-ML-2016, składanie ofert do dnia 2016-12-12 r.)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.ANALIZ I OBSŁUGI INWESTYCJI - WYDZIAŁU INWESTYCJI (2 ETATY)
  (nr ref. 6-WI-2016, składanie ofert do dnia 2016-11-01 r.)