Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 4-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-17 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZĄRZADZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-03 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD VIIIDO XIII W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
  (nr ref. 8-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-28 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE ROZWOJU MIASTA 1 ET.
  (nr ref. 2-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ -WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA 2 ET.
  (nr ref. 1-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27 r.)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-21 r.)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA URZĘDU MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 1-BM-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20 r.)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20 r.)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20 r.)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20 r.)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 2-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-10 r.)
 7. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH
  (nr ref. 7-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-07 r.)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 5-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-06 r.)
 9. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 6-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-06 r.)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-ML-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-31 r.)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KADRAMI W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU (1 etat)
  (nr ref. 5-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-30 r.)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 4-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-30 r.)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23 r.)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 9-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23 r.)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
  (nr ref. 2-BZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23 r.)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 7-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23 r.)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 2-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-20 r.)
 18. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-17 r.)
 19. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK
  (nr ref. 5-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-11 r.)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 8-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-09 r.)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 3-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-09 r.)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 5-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 6-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 3-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-25 r.)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 3-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-20 r.)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 4-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-19 r.)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 3-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-18 r.)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 2-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-11 r.)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 6-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 7-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 2-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-04 r.)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 4-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-30 r.)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 2-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-29 r.)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-29 r.)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 1-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-21 r.)
 38. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH DOCHODÓW GMINY (1 ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-15 r.)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 6-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD XIV DO XVIII ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1 ETAT)
  (nr ref. 2-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-14 r.)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1et.
  (nr ref. 2-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-10 r.)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-10 r.)
 44. STANOWISKA POMOCNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 25 ETATÓW)
  (nr ref. 3-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-09 r.)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARKÓW KULTUROWYCH I ESTETYKI MIASTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2 etaty)
  (nr ref. 1-KD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-08 r.)
 46. URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(1 ETAT)
  (nr ref. 4-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-08 r.)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 5-BP-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 2-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 49. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII(1 ETAT)
  (nr ref. 1-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-07 r.)
 50. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 2-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-03 r.)
 51. STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZIKiT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-25 r.)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 2-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-23 r.)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-BS-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-20 r.)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE- INSPEKTORA LUB GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 4-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17 r.)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-05 r.)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-26 r.)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 2-WP-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-26 r.)
 58. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat
  (nr ref. 3-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-05 r.)
 59. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat - przedłużenie terminu
  (nr ref. 2-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-19 r.)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-15 r.)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 1-OC-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-05 r.)
 62. URZĘDNICZE DS. KOORDYNACJI SYSTEMU SPEDYCJA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 1-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-31 r.)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 etat)
  (nr ref. 3-OC-2016, składanie ofert do dnia 2017-01-01 r.)