Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Nabory ogłoszone a nie zakończone przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia rozstrzygane będą według zasad określonych w zarządzeniu Nr 1333/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BM-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-12)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-12)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (2 ETATY)
  (nr ref. 8-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-11)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 2. URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (5 ETATÓW)
  (nr ref. 11-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 3. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (10 ETATÓW)
  (nr ref. 15-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (2 etaty)
  (nr ref. 9-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REFERAT PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 16-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 6-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 14-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MSIP) W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-06)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DECYZJI AKTUALIZACYJNYCH EGiB W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 8-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-06)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-05)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI ZASOBU W WYDZIALE GEODEZJI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 6-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-05)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 etat
  (nr ref. 6-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-04)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ W WYDZIALE FINAN
  (nr ref. 8-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-04)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 8-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-03)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 ETATY)
  (nr ref. 1-SC-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-03)
 18. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 15-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-02)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-29)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
  (nr ref. 14-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-28)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-25)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-20)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY I SENIORÓW W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH (2 ETATY)
  (nr ref. 3-MS-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-19)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 25. URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM
  (nr ref. 13-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 8-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (9 ETATÓW)
  (nr ref. 10-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-15)
 28. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIEGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII ORAZ OSÓB PRAWNYCH
  (nr ref. 12-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-07)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 4-KZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-05)
 30. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD VIII DO XIII
  (nr ref. 11-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-04)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REFERAT PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 13-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-04)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 6-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-04)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU (2 ETATY)
  (nr ref. 2-SP-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-28)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WYROKAMI EKSMISYJNYMI WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-27)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAWNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 9-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-21)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU NAD SPZOZ W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 4-BZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-14)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 5-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-07)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 8-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-07)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
  (nr ref. 5-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-07)
 40. URZĘDNICZE DS.PŁAC W WYDZIALE FINANSOWYM(1 ETAT)
  (nr ref. 7-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-02)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA – WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-WR-2018, składanie ofert do dnia 2018-10-01)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-30)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE DO OBSŁUGI PROJEKTU ZINTEGROWANEGO LIFE PM. WDRAŻANIE PROGRAMU POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 7-GK-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-27)
 44. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM(1 ETAT)
  (nr ref. 6-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-26)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 4-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-23)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH (1 etat) W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI
  (nr ref. 7-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-17)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 5-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-17)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 7-SO-2018 , składanie ofert do dnia 2018-09-17)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X (1 etat) W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 5-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-16)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 12-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-16)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 7-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-16)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHITEKTURY I ARCHEOLOGII W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 3-KZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-10)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH i INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 2-WP-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-09)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 4-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-05)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE: STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU ORAZ STANOWISKO DS. BUDŻETU W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK - 2 ETATY
  (nr ref. 3-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-04)
 56. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-OC-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-03)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 12-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-03)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 11-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-09-02)
 59. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VIII(1ETAT)
  (nr ref. 10-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-08-22)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 11-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-08-19)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X (1 ETAT) ORAZ W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII (1 ETAT)
  (nr ref. 4-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-08-13)
 62. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 10-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-08-09)
 63. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BUDŻETOWO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 9-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-08-06)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI TYTUŁÓW PRAWNYCH- WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 4-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-23)
 65. DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 24 W KRAKOWIE, UL. OPOLSKA 11 , 31– 275 KRAKÓW
  (nr ref. 1-ZLB-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-22)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et.
  (nr ref. 4-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-22)
 67. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-22)
 68. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH DLA DZIELNIC VIII-XIII DS. BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
  (nr ref. 6-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-19)
 69. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 5-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-16)
 70. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 3-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-16)
 71. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII
  (nr ref. 9-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-15)
 72. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC I-XVIII W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-BR-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-15)
 73. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH ( 5 etatów)
  (nr ref. 5-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-12)
 74. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 8-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-08)
 75. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 7-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-08)
 76. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK 4 ETATY
  (nr ref. 6-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-07-01)
 77. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 6-JP-2018 , składanie ofert do dnia 2018-07-01)
 78. URZEDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 8-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-25)
 79. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM UMK 2 ETATY
  (nr ref. 2-BI-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-24)
 80. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WYROKAMI EKSMISYJNYMI 1 ET.
  (nr ref. 3-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-17)
 81. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 4-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-08)
 82. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW (1ETAT)
  (nr ref. 4-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-06)
 83. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 2-KZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-05)
 84. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 2-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-04)
 85. STANOWISKO URZĘDNICZE - ADMINISTRATOR TECHNICZNY W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI 2 et.
  (nr ref. 3-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-06-03)
 86. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EDUKACJI I INFORMACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 3-JP-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-31)
 87. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII I VIII DO XIII (2 ETATY)
  (nr ref. 7-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-28)
 88. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU I FINANSÓW W WYDZIALE KULTURY I DZIEDIZCTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 2-KD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-24)
 89. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PRAWNYCH I WIERZYCIELSKICH(2-ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-21)
 90. STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 45 ETATÓW)
  (nr ref. 4-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-17)
 91. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-05-06)
 92. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 3-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-23)
 93. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH (1 ETAT)
  (nr ref. 5-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-23)
 94. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU I FINANSÓW W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-19)
 95. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 2-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-08)
 96. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 2-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-04)
 97. URZĘDNICZE DS OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ (3 ETATY)
  (nr ref. 3-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 98. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 1-EM-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 99. STANOWISKO URZĘDNICE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA 1 ET.
  (nr ref. 1-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-04-03)
 100. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH (2-ETATY)
  (nr ref. 4-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-25)
 101. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET.
  (nr ref. 1-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-08)