Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Nabory ogłoszone a nie zakończone przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia rozstrzygane będą według zasad określonych w zarządzeniu Nr 1333/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
  (nr ref. 1-OU-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-17)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 3 ETATY
  (nr ref. 3-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-03-15)
 3. STANOWISKO KIEROWNIKA W REFERACIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 2-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-28)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-26)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU NAD SPZOZ W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK
  (nr ref. 2-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA,LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ETAT
  (nr ref. 2-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW -WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 3 ET.
  (nr ref. 4-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 2 ETATY
  (nr ref. 1-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU 1 - ETAT
  (nr ref. 4-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-WK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-24)
 14. URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SI-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-22)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-19)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-18)
 4. URZĘDNICZE DS. NADZORU NAD REALIZACJĄ UCHWAŁ RADY MIASTA KRAKOWA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 3-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 6. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
  (nr ref. 2-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-17)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIEAKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-15)
 8. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-12)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 2 ET.
  (nr ref. 3-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-11)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-11)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH (2 etaty)
  (nr ref. 1-PR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 1-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 2-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-10)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 2-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 16. STANOWSKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 1-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 et.
  (nr ref. 1-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  (nr ref. 1-KD-2019, składanie ofert do dnia 2019-02-03)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA,1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFROMATYKI 1 et.
  (nr ref. 1-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA, 1 ETAT
  (nr ref. 1-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-27)
 5. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (7 ETATÓW)
  (nr ref. 2-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 6. URZĘDNICZE DS.PŁAC(2-ETATY)
  (nr ref. 1-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 7. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 1-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-20)
 8. Podinspektor/Inspektor (w rozumieniu obowiązującej w Urzędzie Miasta Krakowa metodyki zarządzania projektami – Kierownik Projektu)
  (nr ref. 1-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-14)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 1-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-01-13)
 10. URZĘDNICZE W REFERATACH: STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU, CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ, GEOMETRII DRÓG I STEROWANIA RUCHEM W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 5 ETATÓW
  (nr ref. 1-MIR-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-06)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (2 etaty)
  (nr ref. 7-EW-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 12. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
  (nr ref. 13-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 14-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 14. DYREKTORA BIURA DS. PODATKU VAT UMK
  (nr ref. 8-BS-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
  (nr ref. 15-JP-2018, składanie ofert do dnia 2019-01-01)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)
 18. URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 2-MIR-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-30)
 19. DYREKTORA WYDZIAŁU EDUKACJI UMK
  (nr ref. 4-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-26)
 20. DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA W KRAKOWIE
  (nr ref. 1-ZDMK-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-16)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-12)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
  (nr ref. 1-BM-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-12)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (2 ETATY)
  (nr ref. 8-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-11)
 24. URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (5 ETATÓW)
  (nr ref. 11-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 26. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (10 ETATÓW)
  (nr ref. 15-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-10)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (2 etaty)
  (nr ref. 9-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REFERAT PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 16-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH TRWAŁEGO ZARZĄDU I UŻYTKOWANIA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 14-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 6-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-09)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MSIP) W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-06)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DECYZJI AKTUALIZACYJNYCH EGiB W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 8-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-06)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE RENTY PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-05)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI ZASOBU W WYDZIALE GEODEZJI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 6-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-05)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 etat
  (nr ref. 6-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-04)
 38. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ
  (nr ref. 8-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-04)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 8-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-03)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 ETATY)
  (nr ref. 1-SC-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-03)
 41. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 15-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-12-02)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 6-OR-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-29)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
  (nr ref. 14-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-28)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-25)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-ML-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-20)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY I SENIORÓW W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH (2 ETATY)
  (nr ref. 3-MS-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-19)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
  (nr ref. 8-PT-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 3-EK-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 49. URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM
  (nr ref. 13-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-18)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (9 ETATÓW)
  (nr ref. 10-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-15)
 51. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIEGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII ORAZ OSÓB PRAWNYCH
  (nr ref. 12-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-07)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 6-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-11-04)