UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

 
(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA


DRUK NR 985:
- w dniu 22 stycznia 2020 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/867/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia neiuwzględnionych uwag,
- w dniu 26 lutego 2020 r. - drugie czytanie
projektu uchwały i głosowanie - Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/908/20.

 1. Zarządzenie Nr 314/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 986):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Uchwała Nr XXXIV/867/20 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 986):


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 62/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 985):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 986):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 13/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik nr 1 do zarządzenia

  dokument pdf-rysunekZałącznik nr 2 do zarządzenia

  dokument pdf-rysunekZałącznik nr 3 do zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 do zarządzenia (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r.


dokument pdf-tekstTekst uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 1 - (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 2 - Zasady i warunki sytuowania słupów plakatowo-reklamowych (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 3 - Wzornik słupa plakatowo-reklamowego (ok. 0,5 MB)


Materiał dodatkowy nie stanowiący ustaleń uchwały:

dokument pdf-tekstBroszura informacyjna (ok. 4 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 24 października 2019 r. (wyłączona jawność)*


ROZPATRZENIE UWAG (3) złożonych do ponownie wyłożonego projektu uchwały:


Zarządzenie Nr 3478/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstTreść uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 1 (ok. 2 MB)


Materiał dodatkowy nie stanowiący ustaleń uchwały:

dokument pdf-tekstBroszura informacyjna (ok. 7 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wyłączona jawność)*


ROZPATRZENIE UWAG (2) złożonych do ponownie wyłożonego projektu uchwały:


Zarządzenie Nr 1512/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r.:


dokument pdf-tekstTreść uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 1 - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 2 - Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 3 - Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 4 - Zasady i warunki sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych jako słupów plakatowo-reklamowych w I strefie krajobrazowej (ok. 4 MB)


Materiały dodatkowe nie stanowiące ustaleń uchwały:

dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie pionowym (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie poziomym (ok. 9 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 września 2017 r. (wyłączona jawność)*


ROZPATRZENIE UWAG (1) złożonych do wyłożonego projektu uchwały:


Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej