UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

 
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstTreść uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 1 (ok. 2 MB)


Materiał dodatkowy nie stanowiący ustaleń uchwały:


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna (ok. 7 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wyłączona jawność)*


ROZPATRZENIE UWAG złożonych do ponownie wyłożonego w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. projektu uchwały:


Zarządzenie Nr 1512/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r.:


dokument pdf-tekstTreść uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 1 - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 2 - Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 3 - Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 4 - Zasady i warunki sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych jako słupów plakatowo-reklamowych w I strefie krajobrazowej (ok. 4 MB)


Materiały dodatkowe nie stanowiące ustaleń uchwały:


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie pionowym (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie poziomym (ok. 9 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 września 2017 r. (wyłączona jawność)*


ROZPATRZENIE UWAG złożonych do wyłożonego w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. projektu uchwały:


Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej