Informacje tel: 12 616 88-48, 12 616 90-85 do 87
Dokument archiwalny

 

Ważne Informacje:

Od dnia 1 lutego 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, będzie czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 18:00

Od dnia 1 lutego 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, zmienia godziny przyjmowania zainteresowanych mieszkańców. Punkt będzie czynny :

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

 

Od dnia 23 maja 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.

Punkt będzie czynny :

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

 

Ogólna infolinia dostępna pod numerem tel. 12 616 8848

 

 

Od 1 grudnia 2015 r. wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61), Galerii Bonarka City Center (ul. Kamieńskiego 11) oraz w Galerii Serenada (al. Bora-Komorowskiego 41).

 

 

EKSPERTYZA Nr 280/AE/2017 wykonana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG
temat: Zakres i kryteria oceny urządzeń stosowanych do poprawy jakości powietrza w środowisku przebywania dzieci wraz ze specyfikacją rodzajów dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć ich dostawca.
Dokument przeznaczony jest wyłącznie dla Zleceniodawcy i nie może być bez pisemnej zgody KOMAG-u powielany inaczej jak w całości.

 

 

SPRAWOZDANIE Nr 54/BT/2018 wykonane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Temat: Badanie oczyszczaczy powietrza w warunkach rzeczywistych, w wybranych Żłobkach Samorządowych miasta Kraków.

 

 • Załącznik nr 1 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 5
 • Załącznik nr 2 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 6
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 33
 • Załącznik nr 4 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 31
 • Załącznik nr 5 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 23
 • Załącznik nr 6 Sprawozdanie nr 54/BT/2018 Żłobek Samorządowy nr 18 

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa

 

Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Ogłoszenie o naborze ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019

Wnioski na rok 2018

 

Wnioski dla beneficjentów niebędących przedsiebiorcą

Wnioski dla przedsiębiorców

udzielenie dotacji w roku 2018 wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word
rozliczenie dotacji w roku 2018 wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word
załącznik do wniosku oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania
wzór zgody na wykonanie oceny energetycznej budynku
wzór umowy wzór umowy na rok 2018 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
wzór umowy ZIT na rok 2018 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

 

Dopłaty dla zmieniających system grzewczy

Mieszkańcy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy złożyli już wniosek o przyznanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania i zawarli umowę w sprawie dotacji, ale jeszcze nie dokonali rozliczenia inwestycji, jak również ci, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach PONE maja możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia w postaci zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Krakowie: https://mops.krakow.pl/mops/219927,artykul,doplaty_dla_zmieniajacych_system_grzewczy.html

  


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2018:

 

 

 

 

 

 

 


 

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2019:

 

 • PONE 4/2018/2019 - lista z dnia 29.11.2018 r.

 • PONE 5/2018/2019 OZE - lista z dnia 30.11.2018 r.

 • PONE 7/2018/2019 - lista z dnia 03.12.2018 r. zmieniająca listę nr PONE 1/2018/2019 - lista z dnia 31.10.2018 r.

 • PONE 9/2018/2019 ZIT - lista z dnia 12.12.2018 r.

 • PONE 10/2018/2019 ZIT - lista z dnia 13.12.2018 r. zmieniająca listę nr PONE 6/2018/2019 ZIT - lista z dnia 30.11.2018 r.

 • PONE 11/2018/2019 - lista z dnia 13.12.2018 r.

 • PONE 12/2018/2019 - lista z dnia 15.01.2019 r. zmieniająca listę nr PONE 8/2018/2019 - lista z dnia 03.12.2018 r. zmieniająca liste nr PONE 3/2018/2019 - lista z dnia 14.11.2018 r.

 • PONE 13/2018/2019 - lista z dnia 16.01.2019 r. zmieniająca listę nr PONE 2/2018/2019 - lista z dnia 07.11.2018 r.

 

 

 

 • PONE 1/2019 - lista z dnia 14.01.2019 r.
 • PONE 2/2019 - lista z dnia 14.01.2019 r.

 • PONE 3/2019 - lista z dnia 16.01.2019 r.

 • PONE 4/2019 ZIT - lista z dnia 16.01.2019 r.