Dokument archiwalny

I.       Liczba złożonych w 2017 roku wniosków:

 

1. o udzielenie dotacji na trwałą zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji:

 

- 3087 wnioski,

 

2. o udzielenie dotacji na instalację odnawialnego źródła energii:

 

- 971 wnioski.

 

II.     Kwota wypłaconych w 2017 roku dotacji:

 

1. na trwałą zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji:

 

- 77 758 307,05zł,

 

2. na instalację odnawialnego źródła energii:

 

- 6 511 437,91 zł.

 

III.   Liczba zlikwidowanych w 2017 roku palenisk i kotłowni na paliwa stałe:

 

- 6071 w tym:

 

- 3368 palenisk.

  

- 2703 kotłowni.

 

Załącznik 1. Lista nieruchomości, dla których została udzielona dotacja celowa na trwałą zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – zrealizowane inwestycje w 2017 roku.

 

IV.    Liczba zamontowanych w 2017 roku odnawialnych źródeł energii:

 

Zrealizowano 285 inwestycji, w ramach których zainstalowano 344 instalacje odnawialnych źródeł energii:

 

- 119 instalacji kolektorów słonecznych,

 

- 225 instalacji pomp ciepła.

 

Załącznik 2. Lista nieruchomości, dla których została udzielona dotacja celowa na instalację odnawialnego źródła energii, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – zrealizowane inwestycje w 2017 roku.

 

 

V.      Liczba zrealizowanych w 2017 roku podłączeń do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w ramach Programu

 

- 36 podłączonych budynków.

 

VI.    Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przez Zarząd Budynków Komunalnych w ramach środków pozyskanych od WFOŚ oraz NFOŚ (dotacje KAWKA).

 

Ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni na paliwa stałe

 

- 186 palenisk.

 

Kwota wydana na realizację inwestycji

- 1 649 595,63 zł.