Dokument archiwalny

Zgodnie Uchwałą nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 roku
(z późn. zm.), Dział II, §15, Wydział Kształtowania Środowiska podaje coroczne
sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w roku 2016.

 

I.       Liczba złożonych w 2016 roku wniosków:

 

1. o udzielenie dotacji na trwałą zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji:

 

- 7384 wnioski,

 

2. o udzielenie dotacji na instalację odnawialnego źródła energii:

 

- 1574 wnioski.

 

II.     Kwota wypłaconych w 2016 roku dotacji:

 

1. na trwałą zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji:

 

- 63 039 213,39 zł,

 

2. na instalację odnawialnego źródła energii:

 

- 1 882 795,00 zł.

 

III.   Liczba zlikwidowanych w 2016 roku palenisk na paliwa stałe:

 

- 1804 palenisk.

 

Liczba zlikwidowanych w 2016 roku kotłowni na paliwa stałe:

 

- 2240 kotłowni.

 

Załącznik 1. Lista nieruchomości, dla których została udzielona dotacja celowa na trwałą zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – zrealizowane inwestycje w 2016 roku.

 

 

IV.    Liczba zamontowanych w 2016 roku odnawialnych źródeł energii:

 

Zrealizowano 131 inwestycji, w ramach których zainstalowano 152 instalacji odnawialnych źródeł energii:

 

- 97 instalacji kolektorów słonecznych,

 

- 55 instalacji pomp ciepła.

 

Załącznik 2. Lista nieruchomości, dla których została udzielona dotacja celowa na instalację odnawialnego źródła energii, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – zrealizowane inwestycje w 2016 roku.

 

 

V.      Liczba zrealizowanych w 2016 roku podłączeń do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w ramach Programu

 

- 46 podłączonych budynków.

 

VI.    Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przez Zarząd Budynków Komunalnych

 

Ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni na paliwa stałe

 

- 198 palenisk.

 

Kwota wydana na realizację inwestycji

 

- 1465365,92 zł.