Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-11-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2017-11-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej 

Metka i dziennik zmian2017-11-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze

Przebudowa budynku jednorodzinnego.