Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-05-30 Informacja o umoerzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.6/2017

Informacja o umorzeniu postępowania.

Metka i dziennik zmian2017-05-29 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2017-05-26 Zgłoszenie budowy- dz.194/327,194/74,194/83,194/38,194/318,317,194/7,194/11 obr.43,Podgórze,Kraków

Budowa przyłącza kablowego, stacja trasformatorowa, linia kablowa.