Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-05-31 Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 13/6743.6/2017

Informacja o umorzeniu postepowania.

Metka i dziennik zmian2017-05-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.