Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-14 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta

-Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta

Metka i dziennik zmian2017-06-13 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lipska dz.168/9,168/10 obr.19 Podgórze

Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowej.

Metka i dziennik zmian2017-06-09 Zgłoszenie zamiaru budowu ul.Al.Pokoju dz.9/9, 9/11 obr.54 Nowa Huta

Budowa przyłącza kablowego, stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2017-06-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prylińskiego dz.239/3 obr.7 Podgórze

Przebudwa budynku jednorodzinnego.