Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-21 UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta Wydziału Podatków i Opłat

Od 18 maja Wydział Podatków i Opłat realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach 8:00 – 15:00 jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub emailowym

Metka i dziennik zmian2020-05-20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Rydla dz. nr 197/33 obr. 2 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-05-20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.