Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-11 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieći kanalizacji sanitarnej ul.Gaik dz.646,633 obr.24 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieći kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2020-09-10 Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim 2020

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

Metka i dziennik zmian2020-09-10 Elektroniczna rezerwacja wizyt w Krakowskim Centrum Świadczeń

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw związanych z Krakowską Kartą Rodzinną 3+ oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

Metka i dziennik zmian2020-09-10 OBWIESZCZENIE o o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Kolektor sanitarny wraz z rurociągiem tłocznym na os. Kostrze - dz. nr 328/1 obr. 4 Podgórze w ul. Widłakowej”