Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-17 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego ul.Morgi dz.454,455,6/2,6/3 obr.31 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego

Metka i dziennik zmian2020-03-17 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

„Rozbudowa drogi gminnej lokalnej ul. Czerwone Maki A-B w km 0+009.80 – 0+249.50 wraz z rozbudową drogi gminnej lokalnej ul. Lubostroń A-B w km 0+249.50 – 0+292"

 

Metka i dziennik zmian2020-03-17 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"BUDOWA UL. PASTEURA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. BIAŁOPRĄDNICKĄ W KRAKOWIE wraz z infrastrukturą techniczną"

Metka i dziennik zmian2020-03-16 Wyplata świadczeń w marcu 2020 r. w KCŚ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIESIĄCU MARCU 2020 ROKU.

Metka i dziennik zmian2020-03-16 W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Wydział Podatków i Opłat UMK informuje:

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Metka i dziennik zmian2020-03-16 OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.2157.2019.BLE – wydanie decyzji Nr 447/6740.1/2020 z dnia 13.03.2020 r.

„Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, hotelowego (kat. XIV) wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza przy Al. 3 Maja w Krakowie […]”