Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK)

 

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

Kierownik Referatu: Konrad Kuźma

telefon: 12 616 9354, fax 12 616 9353, boks 83A

Kontakt e-mail www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 

Twoją sprawę załatwią

 

 

Izabela Sosnowska

tel. 12 616 9113, fax 12 616 9353, boks 85

Ryszard Wróbel

tel. 12 616 9113, fax 12 616 9353, boks 85

Agnieszka Lubera

tel. 12 616 9385, boks 85

Małgorzata Grzesiak

tel. 12 616 9355, fax 12 616 9353, boks 84

Wioleta Jarzębak

tel. 12 616 9355, boks 84

 

 

poniedziałek - piątek 7.40 do 15.30

 

 

Jak załatwić sprawę

 

1. Instruktorzy i wykładowcy "nauki jazdy"

- Wpis lub zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców    Procedura KM-29

- Obowiązki instruktorów/wykładowców wpisanych do ewidencji   Procedura KM- 44

- Wydanie wtórnika legitymacji instruktora   Procedura KM-46

- Przedłużenie ważności legitymacji instruktora   Procedura KM-47

- Wymiana legitymacji instruktora   Procedura KM-48

 

2. Ośrodki szkolenia kierowców

- Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-28

- Obowiązki przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-43

- Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-49

- Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-50

 

3. Wykaz ośrodków szkolenia kierowców

 

4. Wykaz ośrodków prowadzących warsztaty i kursy dla instruktorów

 

5. Przepisy prawne - obowiązujące ustawy i rozporządzenia

 

6. Opinie, sprawozdania, wytyczne, szkolenia - informacja dla OSK (zmiana przepisów)

 - Komunikat prasowy - Nietypowe szkolenia dla instruktorów nauki jazdy 23-24.10 Jaworzno , plakat kampanii

 

7. Statystyka zdawalności osób szkolonych w ośrodkach:

 

 

- II półrocze 2017

- I półrocze 2017

- II półrocze 2016

- I półrocze 2016

- rok 2015

- I półrocze 2015

- rok 2014

- rok 2013

 

8. Informacja dotycząca złożonych skarg na ośrodki szkolenia kierowców

 

9. Wykaz kontroli - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=24422

 

Najczęściej zadawane pytania (TUTAJ)