Referat Transportu i Działalności Regulowanej

     Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK)   

 

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10                                                                                                                    

Kierownik Referatu: Konrad Kuźma, tel. 12 616 9354

telefon: 12 616 9354, fax 12 616 9353, boks 83A

Kontakt e-mail www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 

Twoją sprawę załatwią

 

 

 

                                  Litera L

 

 

 

 

 

Izabela Sosnowska

tel. 12 616 9113, fax 12 616 9353, boks 85

Ryszard Wróbel

tel. 12 616 9113, fax 12 616 9353, boks 85

Agnieszka Lubera

tel. 12 616 9385, boks 85

Małgorzata Grzesiak

tel. 12 616 9355, fax 12 616 9353, boks 84

Wioleta Jarzębak

tel. 12 616 9355, boks 84

 

 

 

 

Godziny przyjęć

 

poniedziałek - piątek 7.40 do 15.30       

 

Jak załatwić sprawę

 

1. Instruktorzy i wykładowcy "nauki jazdy"

- Wpis lub zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców    Procedura KM-29                                                                               

- Obowiązki instruktorów/wykładowców wpisanych do ewidencji   Procedura KM- 44

- Legitymacja instruktora, przedłużenie, wymiana, wtórnik  Procedura KM-46

  

2. Ośrodki szkolenia kierowców

- Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-28

- Obowiązki przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-43

- Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-49

- Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK   Procedura KM-50

 

3. Wykaz ośrodków szkolenia kierowców

 

4. Wykaz ośrodków prowadzących warsztaty i kursy dla instruktorów

 

5. Przepisy prawne - obowiązujące ustawy i rozporządzenia

 

6. Opinie, sprawozdania, wytyczne, szkolenia - informacja dla OSK (zmiana przepisów)

 - Komunikat prasowy - Nietypowe szkolenia dla instruktorów nauki jazdy 23-24.10 Jaworzno , plakat kampanii

 

7. Statystyka zdawalności osób szkolonych w ośrodkach:

 

- 2018 - I półrocze

- 2017 - II półrocze

- 2017 - I półrocze

- 2016 - II półrocze

- 2016 - I półrocze

- 2015

- 2015 - I półrocze

- 2014

- 2013

 

8. Informacja dotycząca złożonych skarg na ośrodki szkolenia kierowców

 

9. Wykaz kontroli - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=24422

 

Najczęściej zadawane pytania (TUTAJ)