KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ REFERAT TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

STACJE KONTROLI POJAZDÓW:

Podstawa prawna kontroli:

- art. 83 b ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 83 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

      PLAN KONTROLI 

 

    Wyniki kontroli przeprowadzonych w latach:

 

       2020

       2019       

       2018    

       2017

       2016 

       2015

       2014 

       2013

       2012

       2011 
       2010 
       2009 
       2008

 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW:

Podstawa prawna kontroli:

 - art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

- art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

PLAN KONTROLI 
   

    Wyniki kontroli przeprowadzonych w latach:

 

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011
2010
2009
2008