BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych

 

Uwaga! Kontakt z Koordynatorem BIP MJO możliwy wyłącznie mailowo lub telefonicznie


Wszelkie zapytania związane z prowadzeniem BIP MJO na wspólnej platformie BIP MK należy kierować na adres e-mail: bipmjo@um.krakow.pl

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem:
12 616-84-92, w poniższych dniach oraz godzinach:


Środa 08:00 - 10:00
Piątek 12:00 - 14:00


UWAGA! Zgodnie z nowo przyjętą procedurą, korespondencję dotyczącą upoważnień dla użytkowników BIP MJO należy kierować wyłącznie poprzez system e-PUAP

 

 

Materiały pomocnicze

 
 

 
Podstawa prawna: