Certyfikat BIP MK niepobrany w terminie

 

W przypadku kiedy aktualny certyfikat nie zostanie pobrany przez operatorów BIP MJO w terminie określonym w wiadomości e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa z dnia 22 sierpnia 2016 roku, w celu uzyskania certyfikatu do aplikacji BIP MK, należy zgłosić się osobiście z upoważnieniem od Kierującego Miejską Jednostką Organizacyjną do Koordynatora BIP MJO pod adres ul. Wielopole 17a (pokój 503, 5 piętro) w poniższych dniach oraz godzinach:

 

Poniedziałek 07:30 - 10:00

Środa 08:00 - 10:00 oraz 13:00-15:00

Piątek 13:00 - 15:00

 

Przy odbiorze certyfikatu należy okazać dokument tożsamości podany ww. upoważnieniu.