Dodanie nowego użytkownika BIP MJO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa z dnia 22 sierpnia 2016 roku, w celu dodania nowego użytkownika BIP MJO należy dostarczyć upoważnienie dla nowego użytkownika BIP MJO podpisane przez Kierującego Miejską Jednostką Organizacyjną oraz oświadczenie o zachowaniu poufności i obowiązek informacyjny podpisane przez nowego użytkownika BIP MJO do Koordynatora BIP MJO (ul. Wielopole 17a, pok. 503).

 

W celu uzyskania certyfikatu niezbędnego do korzystania z aplikacji BIP MK należy zgłosić się osobiście do Koordynatora BIP MJO pod adres ul. Wielopole 17a (pokój 503, 5 piętro) w poniższych dniach oraz godzinach:

 

Poniedziałek 07:30 - 10:00

Środa 08:00 - 10:00 oraz 13:00-15:00

Piątek 13:00 - 15:00

 

Przy odbiorze certyfikatu należy okazać dokument tożsamości podany ww. upoważnieniu.

 

Aby usprawnić proces nadania uprawnień do aplikacji BIP MK dla nowego użytkownika prosimy o wcześniejsze wypełnienie Formularza zgłoszenia użytkownika BIP MJO.