Utworzenie nowego BIP MJO


1. Należy dostarczyć do Koordynatora BIP MJO wypełniony Wniosek o utworzenie nowego BIP MJO.


2. Po akceptacji wniosku, należy zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa z dnia 22 sierpnia 2016 roku wyznaczyć Administratora BIP MJO oraz co najmniej jednego Redaktora BIP MJO.

W celu dodania nowego użytkownika należy dostarczyć do Koordynatora BIP MJO Oświadczenie o zachowaniu poufności i Obowiązek informacyjny podpisane przez nowego użytkownika oraz Upoważnienie dla nowego użytkownika MJO podpisane przez Kierującego Jednostką.

Aby usprawnić proces nadawania uprawnień do aplikacji BIP MK dla nowego użytkownika należy wypełnić Formularz zgłoszenia użytkownika BIP MJO.


3. W celu uzyskania certyfikatu niezbędnego do korzystania z aplikacji BIP MK, należy zgłosić się osobiście do Koordynatora BIP MJO pod adres ul. Wielopole 17a (pokój 503, 5 piętro) w poniższych dniach oraz godzinach:

 

Poniedziałek 07:30 - 10:00

Środa 08:00 - 10:00 oraz 13:00-15:00

Piątek 13:00 - 15:00

 

Przy odbiorze certyfikatu należy okazać dokument tożsamości podany ww. upoważnieniu.


4. Po założeniu strony BIP jednostki, należy ją zarejestrować na stronie www.bip.gov.pl (instrukcja) oraz założyć Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na stronie www.epuap.gov.pl (instrukcje).