Wersja dokumentu z dnia 2017-05-16 14:48:08

PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 36,3 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica VII.Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 16 maja 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLV/587/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO".

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. poz. 2862 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 22 lipca 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU


Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje tereny położone w zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Kasztanową, Modrzewiową, Królowej Jadwigi oraz ulicą Junacką. Ze względu na występowanie terenów niezabudowanych oraz na willowy charakter zabudowy w tym rejonie, usytuowanym w bliskim sąsiedztwie Lasu Wolskiego, obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Brak kontroli uregulowań planistycznych może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tego rejonu oraz znacznie obniżyć komfort życia mieszkańców. Sporządzanie miejscowego planu wynika z realizacji wniosku nr 36/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącej analizy zasadności odstąpienia od sporządzania mpzp obszarów "Strzelnica" i "Kasztanowa". Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego planu jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru reprezentującego najwyższe wartości podnoszące atrakcyjność miasta Krakowa.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-22 09:58:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-28 13:40:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-12 14:29:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-22 12:04:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 14:48:35
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-05-16 14:48:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-05-22 12:41:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-04 16:02:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-04 16:02:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-16 13:24:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-16 11:42:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-31 10:36:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-31 10:33:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-31 10:31:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 15:44:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 12:56:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 12:56:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 11:41:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-31 11:44:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-31 11:41:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-31 11:41:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:17:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-03 12:01:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-26 11:00:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-11 14:03:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-17 10:55:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-16 11:01:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-15 14:30:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-15 14:26:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-15 14:21:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-27 11:05:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 12:34:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 12:32:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-21 12:05:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-01 14:07:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:36:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 11:06:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 11:04:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 10:43:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 09:00:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:59:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-02 12:49:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-27 08:51:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-16 11:23:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-16 10:57:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-18 13:37:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 15:22:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-28 09:08:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-22 08:25:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-16 08:55:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-08-16 08:44:13
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2011-08-05 08:27:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-27 12:12:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-27 12:09:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-18 14:11:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-24 08:21:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-20 15:16:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-14 11:11:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-01-25 08:13:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-27 11:18:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-29 10:36:33
GDULA TOMASZ
 Publikacja