Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Sarnie Uroczysko – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 27 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2011 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7,5 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu