Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Sarnie Uroczysko – Uchwały

   1. Uchwała Nr XLV/587/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr LXXXIII/1091/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu