Dokument archiwalny

INFORMACJA O OTWARCIU PUNKTU INFORMACYJNO - DORADCZEGO WYDZIAŁU DS. JAKOŚCI POWIETRZA PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 10 W DNIU 29 CZERWCA 2019 R. (SOBOTA). 

Ważne Informacje:

Punkty Informacyjno - Doradcze dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujące się w budynkach Urzędu Miasta Krakowa będą czynne:

  • Rynek Podgórski 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30
  • os. Zgody 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 Punkt czasowo nieczynny
  • ul. Wielicka 28a od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 - od 1 lipca 2019 r. Punkt czasowo nieczynny

 

Ogólna infolinia dostępna pod numerem tel. 12 616 8848

  

Wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne można również składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61), w Galerii Bonarka City Center (ul. Kamieńskiego 11) oraz w Galerii Serenada (ul. Bora Komorowskiego 41) od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00

 

 

EKSPERTYZA Nr 280/AE/2017 wykonana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG
temat: Zakres i kryteria oceny urządzeń stosowanych do poprawy jakości powietrza w środowisku przebywania dzieci wraz ze specyfikacją rodzajów dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć ich dostawca.
Dokument przeznaczony jest wyłącznie dla Zleceniodawcy i nie może być bez pisemnej zgody KOMAG-u powielany inaczej jak w całości.

 

 

SPRAWOZDANIE Nr 54/BT/2018 wykonane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Temat: Badanie oczyszczaczy powietrza w warunkach rzeczywistych, w wybranych Żłobkach Samorządowych miasta Kraków.

 

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa

 

Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Ogłoszenie o naborze ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019

Wnioski na rok 2019

 

Wnioski dla beneficjentów niebędących przedsiebiorcą

Wnioski dla przedsiębiorców

udzielenie dotacji w roku 2019 wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word
rozliczenie dotacji w roku 2019 wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word
załącznik do wniosku oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania
wzór zgody na wykonanie oceny energetycznej budynku
RODO - informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
wzór umowy wzór umowy na rok 2019 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
wzór umowy ZIT na rok 2019 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

 

Dopłaty dla zmieniających system grzewczy

Mieszkańcy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy złożyli już wniosek o przyznanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania i zawarli umowę w sprawie dotacji, ale jeszcze nie dokonali rozliczenia inwestycji, jak również ci, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach PONE maja możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia w postaci zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Krakowie: https://mops.krakow.pl/mops/219927,artykul,doplaty_dla_zmieniajacych_system_grzewczy.html

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2019: