Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 17 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 16 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się .