Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 13 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 9 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 5.01.2018 - GODZ.10.00 - SALA DIETLA W BUDYNKU UMK, KRAKÓW - PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4.