Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 15 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 14 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 21.09.2017 roku o godzinie 10.00 na Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Św. 3-4 w Krakowie .