INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZĄRZADZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 8-IT-2017)


 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.