INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE- INSPEKTORA LUB GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty

(NR REF. 4-OR-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.