Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-03)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(1ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-01)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
  (nr ref. 2-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-23)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-23)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (2 ETATY)
  (nr ref. 1-WK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-20)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LEGISLACYJNYM ORAZ DS. KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-20)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (1 ETAT)
  (nr ref. 1-KZ-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-18)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (2 etaty)
  (nr ref. 1-KM-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 8. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SESJI RADY MIASTA KRAKOWA W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 1-BR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
  (nr ref. 1-IR-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-11)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 2-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-10)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GMK W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-IT-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-10)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1etat)
  (nr ref. 1-GK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-09)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 2-GK-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-09)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-03)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WIELOKULTUROWOŚCI I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-SZ-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-03)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)
  (nr ref. 1-SC-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-06)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SP-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-GS-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 4. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ-WYDZIAŁ FINANSOWY UMK(2ETATY)
  (nr ref. 1-FK-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-30)
 5. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1ETAT) UMK
  (nr ref. 2-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-30)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI MAJĄTKU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 7. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 8. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 1-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-19)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 7-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 11-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM (2-ETATY)
  (nr ref. 8-FK-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 6-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 24-GS-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE -STANOWISKA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 12-BP-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 14-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 11-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 10-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 13-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 13-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 12-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-15)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-10)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI MAJĄTKU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-EM-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-08)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII INFORMACYJO-PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-02)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-02)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU ORAZ POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA (1 ETAT).
  (nr ref. 5-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 9-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETATRIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (4 ETATY)
  (nr ref. 5-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-21)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH UMK - 1 etat
  (nr ref. 10-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-20)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW ( 2 etaty)
  (nr ref. 6-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-20)
 34. URZĘDNICZE DS. PŁAC (1 ETAT)
  (nr ref. 7-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 35. URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM PZGiK ORAZ W REFERACIE KANCELARYJNYM - WYDZIAŁ GEODEZJI (2 ETATY)
  (nr ref. 6-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 4-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EM-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 23-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 41. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(2ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWYM W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 5-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 7-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1ET.
  (nr ref. 10-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 1 ETAT
  (nr ref. 6-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO- PRAWNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS- 2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 49. STANOWISKA URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK (4 etaty)
  (nr ref. 6-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM UMK W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
  (nr ref. 9-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 16-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-07)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMIW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 6-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-04)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 15-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-28)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-11-13 13:07:36
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 17:39:08
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 14:16:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 12:59:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 13:13:43
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-14 12:34:25
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-14 12:32:32
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-26 09:48:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 15:11:05
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 15:10:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja