Władze Miasta Władze Miasta

Władze Miasta

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio, są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta Krakowa (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta Krakowa (władza wykonawcza).Miasto i gmina Kraków

Barwy i symbole Miasta | Honorowi Obywatele Miasta Krakowa | Laureaci Cracoviae MerentiPlan Krakowa | Rozkład jazdy komunikacji | Wirtualny spacer po mieście | Nagrody i wyróżnienia Miasta Krakowa

Prezydent, Zastępcy, Pełnomocnicy
Zastępcy Prezydenta | Doradcy Prezydenta | Pełnomocnicy Prezydenta | Sekretarz Miasta | Skarbnik Miasta | Oświadczenia majątkowe

Rada Miasta Krakowa


Informacje o RMK: Radni Miasta Krakowa | Kluby Radnych | Oświadczenia majątkowe Radnych | Dyżury Radnych | Interpelacje Radnych | Petycje kierowane do RMK | Kalendarium RMK | Archiwum RMK |

Komisje RMK: Skład, przedmiot działania, protokoły posiedzeń komisji | Roczny harmonogram posiedzeń | Kontrole Komisji Rewizyjnej | Bieżący plan posiedzeń

Sesje RMK: Harmonogram sesji | Projekty uchwał | Materiały sesyjne (zwołania sesji, porządki obrad, podsumowania, stenogramy, protokoły, wyniki głosowań) | Porządek obrad | Głosowania | Uchwały RMK

 

Dzielnice
Lista Dzielnic | Harmonogramy sesji Rad Dzielnic | Informacje o Dzielnicach | Uchwały Rad Dzielnic | Uchwały Zarządów Dzielnic | Protokoły z Sesji Rad Dzielnic | Protokoły z Posiedzeń Zarządów Dzielnic | Plan Krakowa

Prawo
Statut Miasta
| Uchwały RMK | Zarządzenia Prezydenta