Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Krakowa

      

  • Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • Ryszard Marek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
  • Maria Rusowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością
  • Paweł Ścigalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza
  • Janusz Kozioł - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej
  • Anna Okońska-Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
  • Lesław Fijał - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prognoz i Analiz Finansowych
  • Jarosław Bułka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej
  • Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury