Najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa jest Medal Cracoviae Merenti, które przyznaje Rada Miasta Krakowa, na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla naszego miasta.

W 1997 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, iż Złoty Medal przyznany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, przez Radę Miasta Krakowa I kadencji, pozostanie jedynym Złotym Medalem "Cracoviae Merenti" przyznanym osobie.

W roku 1998 dokonano kolejnej zmiany, ustanawiając dodatkową, brązową kategorię Medalu. Rada Miasta postanowiła wówczas, że podczas kadencji może wręczyć: jeden złoty (tylko dla instytucji), trzy srebrne oraz  sześć brązowych Medali.

Wyjątkowo w III kadencji, z uwagi na przypadające wielkie jubileusze -1000-lecie Biskupstwa Krakowskiego
i 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Rada Miasta Krakowa zadecydowała o przyznaniu dwóch Złotych Medali.
Uchwały w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti":

Uchwała Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 roku
Uchwała Nr LXXX/512/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 roku
Uchwała Nr LXXXIV/795/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1997 roku
Uchwała Nr CIII/954/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 roku
Uchwała Nr XIX/143/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 roku
Uchwała Nr XXIX/221/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 roku
Uchwała Nr CX/1101/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 roku
Uchwała Nr CXVII/1233/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 roku
Uchwała Nr XCVI/1292/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010 roku
Uchwała Nr XL/542/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 roku
UCHWAŁA NR C/2603/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

I kadencja 1990-1994

II kadencja 1994-1998

III kadencja 1998-2002

IV kadencja 2002-2006

V kadencja 2006-2010

VI kadencja 2010-2014

VII kadencja 2014-2018

VIII kadencja 2018-2023