Najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa jest medal „Cracoviae Merenti”. Przyznaje je Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Krakowa.

 

W skład Komisji Medalu „Cracoviae Merenti” wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa (jako Przewodniczący Komisji), Metropolita Krakowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Medal ustanowiono w 1992 r. i początkowo miał on dwie klasy: złotą i srebrną. W roku 1998 przyjęto dodatkową kategorię i ustanowiono medal brązowy.


 

Rada Miasta postanowiła też, że podczas kadencji może wręczyć: jeden medal złoty (tylko dla instytucji), trzy srebrne oraz sześć brązowych.

 

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II (Uchwała Nr XCIII/610/93 z 24 września 1993 roku). Do tej pory wręczono w sumie 6 medali w tym kolorze.

 

Srebrny medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Krzysztofowi Pendereckiemu (Uchwała Nr XCIX/644/93 z 10 grudnia 1993 roku). Do tej pory wręczono w sumie 31 medali w tym kolorze.

 

Brązowy medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Kazimierzowi Fuglowi (Uchwała Nr CXIX/1054/98). Do tej pory wręczono w sumie 36 medali w tym kolorze.

 
Uchwały w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti":

Uchwała Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 roku
Uchwała Nr LXXX/512/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 roku
Uchwała Nr LXXXIV/795/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1997 roku
Uchwała Nr CIII/954/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 roku
Uchwała Nr XIX/143/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 roku
Uchwała Nr XXIX/221/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 roku
Uchwała Nr CX/1101/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 roku
Uchwała Nr CXVII/1233/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 roku
Uchwała Nr XCVI/1292/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010 roku
Uchwała Nr XL/542/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 roku
UCHWAŁA NR C/2603/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

I kadencja 1990-1994

II kadencja 1994-1998

III kadencja 1998-2002

IV kadencja 2002-2006

V kadencja 2006-2010

VI kadencja 2010-2014

VII kadencja 2014-2018

VIII kadencja 2018-2023