Miasto i gmina Kraków Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Chorągiew Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Kraków - zdjęcie


Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel. 12 616 1200 i 12 616 1207, fax: 12 616 1721

KONTAKT

www.bip.krakow.pl
www.krakow.pl


Identyfikatory jednostki samorządu terytorialnego (wg rejestru TERYT):

Powiat m. Kraków: 1261
Miasto Kraków: 1261011

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
NIP: 6761013717

REGON: 351554353

URZĄD MIASTA KRAKOWA

NIP: 1060006024

REGON: 350508747Mieszkańcy Krakowa tworzą wspólnotę samorządową - gminę miejską (od 1 stycznia 1999 roku, po kolejnej reformie administracji publicznej kraju, Kraków jest jednocześnie miastem na prawach powiatu).
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta (władza wykonawcza). O ustroju gminy stanowi jej Statut. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, a także miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.


Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w kraju, a także pozostaje regionalnym i międzynarodowym centrum życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Jest stolicą województwa małopolskiego, z siedzibą:

  • Wojewody Małopolskiego,
  • Marszałka Województwa Małopolskiego,
  • Starosty Krakowskiego.


Mapa - dzielniceMiasto zajmuje powierzchnię 327 km kw., podzielone jest na 18 dzielnic. Wg danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w roku 2017 Miasto liczyło 767 348 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 2 348 mieszkańców na 1 km kw. Wg danych meldunkowych, gromadzonych przez Urząd Miasta Krakowa, liczba ludności zameldowanej na pobyt stały wyniosła pod koniec 2017 roku 766 484 osób, z których najwięcej mieszkało w dzielnicy IV Prądnik Biały (69 876), a najmniej w dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (15 245).


informacja Dane statystyczne o mieście: